Czy chwilówka musi być droga?

2014-02-26 11:45:00

Znając różnicę między kredytem, a pożyczką-chwilówką, wiele osób zadaje sobie pytanie, czy ta druga musi być droga. Odpowiedź brzmi: nie zawsze.

Na rynku usług finansowych mamy do czynienia ogólnie z dwoma rodzajami produktów kredytowych: kredytami bankowymi i pożyczkami pozabankowymi.
Kredyty są oferowane przez banki i SKOK-i, czyli instytucje nadzorowane przez Krajowy Nadzór Finansowy. Otrzymanie tego rodzaju finansowania wiąże się ze spełnieniem licznych wymogów (takich jak odpowiednia zdolność kredytowa, dostarczenie zaświadczenia o zarobkach, podanie celu kredytu, wykazanie się pozytywną historią kredytową etc.). Ponadto otrzymanie kredytu jest czasochłonne, gdyż w grę wchodzą różne procedury weryfikacyjne, stosowane przez banku. W zamian za to kredytobiorca otrzymuje jednak wsparcie finansowe, którego koszt jest relatywnie niski. Przykładem może być choćby kredyt
gotówkowy na 1000 zł, który przy 12 miesiącach spłaty w bankach kosztuje od 75 do 150 złotych. Na drugim polu mamy pożyczki pozabankowe, wśród których są chwilówki. Chwilówki to szybkie pożyczki na okres 15, 30 dni. Są one przyznawane na kwoty najczęściej od 100 do 2 000 zł. Tego typu pożyczka pochodzi
ze środków własnych firmy jej udzielającej i z reguły charakteryzuje się wyższym oprocentowaniem w porównaniu do analogicznych usług oferowanych przez banki oraz może wiązać się z szeregiem dodatkowych opłat. Złożenie tych dwóch czynników sprawia, że w rezultacie chwilówki są znacznie droższe niż kredyty. Ten ogólny obraz jest jak najbardziej prawidłowy, nie mnie jednak nie oznacza od razu, że wszystkie chwilówki muszą być drogie. Jak w przypadku każdej branży, także i w przypadku rynku usług finansowych, jest miejsce na dużą różnorodność. Podmiotów proponujących szybkie pożyczki krótkoterminowe jest obecnie bardzo wiele. Z racji takiej konkurencji prześcigają się one w tworzeniu ofert na coraz to lepszych warunkach, by przyciągnąć klientów. To oznacza, że konsumenci mogą liczyć na coraz to niższe koszty całkowite
chwilówek. Jednocześnie należy mieć na względzie to, że chwilówka raczej nigdy nie będzie tak tania jak kredyt, gdyż operuje w zupełnie innej niszy rynkowej, a grono docelowych klientów jest zbiorem nie krzyżującym się ze zbiorem klientów wybierających kredyty w bankach.

Krótko mówiąc, na pytanie, czy chwilówka musi być droga, możemy odpowiedzieć, że nie musi. Fakt, że chwilówka jest kosztowna dociera do nas tylko w momencie, kiedy porównujemy ją do kredytów bankowych. Taki punkt odniesienia nie jest jednak właściwy, ponieważ chwilówki są ze względu na ich niskokwotowość, krótki okres spłaty i zredukowanie formalności pozwalających na ich zaciągnięcie do minimum produktami bardzo specyficznymi, które należy rozpatrywać w kategoriach zupełnie innych korzyści, niż długoterminowe kredyty oferowane przez banki.

Ilona Maciejuk