Czy można ubezpieczyć się na wypadek ciąży?

2014-02-27 11:00:00

Ubezpieczenie na wypadek ciąży to dodatek do grupowego ubezpieczenia na życie, gwarantujący wypłatę świadczenia po urodzeniu dziecka.

Ubezpieczenie na wypadek ciąży jest dostępne wtedy, kiedy zakład pracy, w którym zatrudniona jest kobieta, oferuje możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pracowniczego, w pakiecie którego byłaby zawarta również opcja wypłaty świadczenia należnego w przypadku zajścia przez nią w ciążę.

W tym miejscu warto również wyjaśnić jedno nieporozumienie semantyczne. „Ubezpieczenie na wypadek ciąży” to określenie niezbyt fortunne, używane w tej postaci potocznie. Zamiast niego lepiej używać wyrażenia „świadczenie z tytułu urodzenia dziecka”. Jest to określenie zakresu polisy znacznie precyzyjniejsze, bardziej odpowiadające jej charakterowi, i nie zawiera w sobie zwrotu „na wypadek”, który jest w wielu sytuacjach mylący - w końcu ciąży wypadkiem raczej uznać nie sposób.

Takie świadczenie, jak już wspomniano, jest dostępne jedynie w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego. W Polsce oferuje je choćby PZU Życie. Jeśli pracownica przed zajściem w ciążę przystąpi podpisze umowę polisy, to może liczyć na to, że w chwili urodzenia się jej dziecka ubezpieczyciel wypłaci jej świadczenie. Jeśli zakład, w którym zatrudniona jest kobieta nie decyduje się na objęcie swoich pracowników tego rodzaju ubezpieczeniem, zawsze można skorzystać z możliwości ubezpieczenia się z tego tytułu w firmie męża.

Trzeba również pamiętać o tym, że ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka posiada specjalny okres karencji. Ubezpieczyciele stosują go po to, aby unikać nadużyć ze strony ubezpieczonych osób. Okres karencji trwa zwykle sześć miesięcy.

Jeśli chodzi o kwotę, na jaką można liczyć w przypadku takiego ubezpieczenia grupowego, to zazwyczaj wynosi ona 10 procent sumy całego ubezpieczenia.

Reasumując, technicznie ubezpieczyć się indywidualnie na wypadek ciąży nie można. Można jedynie wykupić polisę w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Jest ono ubezpieczeniem na życie, które uwzględnia wypłatę świadczenia w przypadku urodzenia dziecka. Suma przewidziana do wypłaty zwykle przysługuje także wówczas, jeżeli dziecko urodzi się martwe.

Renata Grochowska