Leasing samochodu osobowego a koszty uzyskania przychodu

2014-03-13 19:10:00

Koszt uzyskania przychodu ma znaczny wpływ na podatki płacone przez przedsiębiorców, dlatego też leasing w odpowiedniej formie może przynieść firmie wiele korzyści.

Z punktu widzenia rachunkowości i prawa podatkowego, im większy koszty uzyskania przychodu ponosi przedsiębiorca, tym jego zobowiązania podatkowe maleją. W związku z tym zakup samochodu osobowego poprzez leasing może mieć dla firmy niebagatelne znaczenie, pod warunkiem, że nie jesteśmy opodatkowani ryczałtem, gdyż wtedy wszystkie wymienione poniżej zasady tracą na znaczeniu.

Sprawdź też: Rodzaje opłat w leasingu

Jeśli jednak kwestie podatkowe mają dla nas znaczenie, powinniśmy rozważyć wybór między leasingiem finansowym a operacyjnym. Pierwsze rozwiązanie będzie zdecydowanie bardziej korzystne dla firm, które posiadają doskonałą kondycję finansową i wychodzą poza obręb sektora MSP. Dla takich firm problemem nie będzie opłacenie jednorazowo całej wysokości podatku VAT, co w zamian pozwoli zmniejszyć każdą ratę leasingową o jego wartość. Z racji tego, że przedmiot leasingu, a więc w naszym przypadku samochód osobowy staje się składnikiem majątku przedsiębiorstwa, możliwe będzie uwzględnienie odpisów amortyzacyjnych w zmniejszeniu podstawy opodatkowania. Do kosztów uzyskania przychodu będziemy mogli zaliczyć też oczywiście koszty związane z użytkowaniem pojazdy, a także odsetki od rat leasingowych i wszelkie koszty dodatkowe związane z zawarciem umowy leasingowej.

Sprawdź też: Polisa OC - poprzez firmę leasingową czy indywidualnie?

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku leasingu operacyjnego, zdecydowanie bardziej popularnego i idealnego głównie dla firm z sektora MSP. W tym przypadku przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy, a my jesteśmy tylko jego użytkownikami, dzięki czemu w koszt uzyskania przychodu możemy wliczyć wszystkie opłaty początkowe, manipulacyjne, prowizje, ale też całą wysokość rat leasingowych i koszty użytkowania pojazdu. Jednocześnie podatek VAT doliczany do rat leasingowych i płatny co miesiąc, dzięki czemu nie obciąży jednorazowo naszego budżetu.  Leasing operacyjny daje większe możliwości w kwestii wliczenia jego składników w koszt uzyskania przychodu, co ostatecznie daje przedsiębiorcy większe korzyści w postaci zmniejszenia podstawy opodatkowania.

Tomasz Słupczyński