Jak rozumieć definicję leasingu zwrotnego?

2014-02-17 15:00:00

Leasing to obok kredytów bankowych jeden z najpopularniejszych sposobów finansowania podejmowanego przez przedsiębiorstwa, a także coraz powszechniejsza forma dokonywania zakupu np. samochodów przez osoby fizyczne. Czym na tle pozostałych form leasingu wyróżnia się leasing zwrotny?

Na rynku finansów można spotkać kilka rodzajów leasingu - leasing finansowy, operacyjny oraz zwrotny. Ostatnia z wymienionych form leasingu umożliwia powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją sprzedażą. W przypadku leasingu zwrotnego właścicielem leasingowanego przedmiotu (zarówno ruchomości, jak i nieruchomości) jest wstępnie leasingobiorca. Klient sprzedaje posiadany przedmiot czy środki inwestycyjne leasingodawcy.

Sprawdź też: Ile kosztuje leasing?

W umowie leasingu zwrotnego pojawia się zastrzeżenie co do prawa użytkowania przedmiotu na warunkach ustalonych z leasingodawcą. Leasing zwrotny jest więc zamianą prawa własności danej rzeczy na prawo pozwalające korzystanie z produktu po cenie stanowiącej jego bieżącą wartość rynkową.

Kiedy leasing zwrotny jest opłacalny?

Leasing zwrotny to rozwiązanie, która sprawdza się zazwyczaj w sytuacjach potencjalnej utraty płynności finansowej. Leasingodawca zapewnia pieniądze podmiotowi nabywającemu przedmiot, ale w odróżnieniu od typowej umowy sprzedaży podmiot zbywający rzecz nie traci prawa do jej użytkowania. Właściciel produktu z ekonomicznego punktu widzenia nie zmienia się. Pozbycie się środków trwałych pozwala na poprawę płynności finansowej, co wynika z uzyskania aktywów obrotowych.

Sprawdź też: Tarcza podatkowa w leasingu operacyjnym - oblicz, ile zaoszczędzisz

Osoba, która korzysta z leasingu zwrotnego przy jednoczesnej możliwości użytkowania sprzedanych środków trwałych, otrzymuje pieniądze, które może reinwestować, dzięki czemu ma szanse na dodatkowy dochód.

Co podlega leasingowi zwrotnemu?

Leasing zwrotny może dotyczyć urządzeń technicznych, takich jak maszyny czy pojazdy. Do częstych transakcji leasingu zwrotnego można zaliczyć sprzedaż środków inwestycyjnych. Obecnie coraz popularniejszą formą leasingu jest leasing zwrotny nieruchomości, takich jak biura, magazyny czy inne pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Umowom leasingu zwrotnego mogą podlegać także elementy infrastruktury informatycznej czy sprzęt biurowy.

Emilia Kasińska