Ile dni mamy na odstąpienie od umowy pożyczki?

2014-02-17 15:52:00

Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, warto poznać prawa kredytobiorcy, który zaciągnął pożyczkę na niekorzystnych warunkach.

Decydując się na pożyczenie pieniędzy od prywatnych instytucji, klient nie zawsze może uzyskać korzystne warunki kredytowania. Zdarza się, że rzeczywiste zasady, na jakich została udzielona pożyczka, mogą zostać zauważone dopiero po podpisaniu umowy z wierzycielem. Wielu konsumentów nie czyta dokładnie dokumentów przed złożeniem na nich podpisu. Dodatkowe koszty obsługi takich zobowiązań wychodzą na jaw często dopiero wtedy, gdy na spokojnie czytamy umowę pożyczki w domu, już po jej zaakceptowaniu.

Sprawdź też: Jak odstąpienie od umowy kredytu wpływa na scoring BIK?

Jak wycofać się z umowy pożyczki?

Możliwość otrzymania dodatkowych funduszy jest kuszącą wizją dla wielu osób, które nierzadko decydują się na podjęcie kolejnych zobowiązań nazbyt pochopnie, bez sprawdzenia większej liczby ofert i porównania ich kosztów. Od umowy z wierzycielem można odstąpić, gdy okaże się, że warunki finansowania nie są dla wnioskodawcy atrakcyjne. Takie prawo mają wszyscy klienci, wynika ono zarówno zarówno z prawa krajowego, jak też unijnego. Porozumienie można anulować bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od terminu jego zawarcia. Wzór dokumentu, na podstawie którego mamy możliwość zrezygnowania z umowy pożyczki, powinien zostać dostarczony klientowi wraz z dokumentacją kredytową.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Od umowy pożyczki można odstąpić na podstawie oświadczenia, które należy dostarczyć do instytucji, z której usług pożyczkowych skorzystamy. Wniosek o rezygnację ze zobowiązania można również wysłać pocztą. W pewnych okolicznościach istnieje też szansa na anulowanie umowy po upłynięciu standardowych 14 dni od jej zawarcia, który to czas na rozmyślenie się jest zagwarantowany konsumentom ustawowo.

Sprawdź też: Odstąpiłem od umowy kredytu. Co z ubezpieczeniem?

Na wydłużenie pierwotnego terminu może mieć wpływ brak informacji w dokumencie odnośnie do wierzyciela, kwoty pożyczki, terminu wypłaty czy czasu zobowiązania. Pominięcie pewnych faktów dotyczących wszystkich kosztów kredytu, sposobu zabezpieczenia pożyczki, stóp procentowych, informacji o prawie do odstąpienia od porozumienia czy prawie do przedterminowej spłaty i warunkach wypowiedzenia również rzutuje na wydłużenie terminu rezygnacji z pożyczki. Jedynym kosztem, który konsument może ponieść, odstępując od pożyczki, są odsetki od otrzymanego kapitału za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty.

Tomasz Słupczyński