Unia Europejska może dofinansować Twój kredyt

2014-02-21 15:28:00

Starając się o tanie kredyty, np. na rozwój działalności gospodarczej, można uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Jak działają dotacje do pożyczek dla firm, rolników i konsumentów ze środków UE?

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej firmy, gospodarstwa rolne i osoby fizyczne otrzymały możliwość korzystania z wszelkiego rodzaju dotacji unijnych, w tym z dofinansowania do kredytów. Do najpopularniejszych zobowiązań wspieranych środkami unijnymi można zaliczyć kredyty na założenie, rozwój oraz inwestycje przedsiębiorstwa (zwłaszcza w ekologiczne technologie). Warto korzystać z tego typu pożyczek, ponieważ warunki, na jakich są udzielane, są wyjątkowo atrakcyjne.

Sprawdź też: Najtańsze kredyty dla młodych firm po 6 miesiącach działalności

Kredyty na projekty unijne

Kredyty pomostowe to produkty bankowe przeznaczane na sfinansowanie inwestycji realizowanych przy pomocy dotacji unijnych. Wysokość pożyczki może wynosić nawet do 100 proc. wartości dotacji i jest wypłacana w ratach lub jednorazowo. Z pieniędzy uzyskanych z wierzytelności można korzystać od wystąpienia pierwszych wydatków związanych z inwestycją (realizowaną z wykorzystaniem dotacji) aż do czasu otrzymania refundacji. Atutem omawianych zobowiązań finansowych jest stosunkowo prosta procedura przyznawania.

Kredyty technologiczne

Rozwój firmy związany z wdrożeniem lub zakupem nowych technologii może być finansowany przez kredyt technologiczny. W przypadku takiego zobowiązania przedsiębiorstwo może otrzymać premie technologiczne, pozwalające na umorzenie części zobowiązania. Omawiany kredyt nie może być udzielany na gorszych warunkach niż inne wierzytelności inwestycyjne, a jego oprocentowanie nie powinno przewyższać średniego oprocentowania innych zobowiązań inwestycyjnych.

Wsparcie dla małych i średnich firm

Środki unijne są przeznaczane zarówno na wsparcie projektów korporacyjnych, jak i tych stworzonych przez małe i średnie firmy. Kredyty bardzo często są dedykowane przedsiębiorstwom mającym trudności w pozyskaniu dodatkowych pieniędzy na rynku komercyjnym. Preferencyjne pożyczki są udzielane tak samo firmom startującym, jak też podmiotom prowadzącym już działalność od dłuższego czasu. Okres spłaty takich zobowiązań wynosi do pięciu lat. Atutem omawianych kredytów są atrakcyjne warunki uzyskane dzięki wykorzystaniu pomocy de minimis.

Sprawdź też: Do którego banku po kredyt z dotacją na agroturystykę?

W przypadku omawianych produktów finansowania nie występują koszty dodatkowe, a wybór zabezpieczeń kredytów jest szeroki, chociaż nietrudno również o kredyt bez zabezpieczeń. Jest to rozwiązanie dla firm, których historia kredytowa lub brak odpowiedniego majątku nie pozwalają na skorzystanie ze standardowych ofert banków, kierowanych przede wszystkich do przedsiębiorstw z większym stażem działalności z długą historię kredytową.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam