Wszystko o ubezpieczeniach zdrowotnych

2014-02-26 16:00:00

Choć nie mamy możliwości zrezygnowania z płacenia składki ZUS, to inne zakłady ubezpieczeń oferują nam szereg interesujących rozwiązań w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. 

Jeśli interesuje nas dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, to dobrze się składa, bo na rynku ubezpieczeniowym mamy w tej chwili bardzo szeroki wybór w zakresie tego typu produktów. Możemy zdecydować się na jedno z następujących rozwiązań: ubezpieczenie życiowe plus opcja ochrony zdrowia, ubezpieczenie osobowe z różnorodnym zakresem usług, a także pakiety opieki medycznej w prywatnej firmie medycznej.

Pierwsze rozwiązanie to bardzo dobry sposób na uzupełnienie oferty państwowej opieki medycznej. Tego typu polisa obejmuje podstawowy zakres ochrony zdrowotnej i często jest oferowana w ramach ubezpieczenia grupowego wykupywanego przez firmy dla swoich pracowników.

Druga opcja to ubezpieczenie na życie poszerzone o dodatkowe usługi, wśród których znajdą się ryczałtowe świadczenia za pobyt w szpitalu oraz świadczenie otrzymywane na wypadek poważnej choroby.

Trzecie rozwiązanie polega tymczasem na wykupieniu abonamentu miesięcznego na usługi medyczne w prywatnej przychodni. W takim przypadku indywidualnie ustalamy zakres usług. W tym wypadku umowę zawieramy nie z towarzystwem ubezpieczeniowym, ale bezpośrednio z ośrodkiem medycznym.

Osoby decydujące się na wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego muszą mieć również wiedzę na temat trzech istotnych aspektów takiej umowy. Są nimi: przedmiot i zakres ubezpieczenia, składka ubezpieczeniowa oraz wyłączenie odpowiedzialności.

Jeśli mowa o zakresie świadczeń, to dzieli się go na podstawowy i dodatkowy. W opcji podstawowej kupujący polisę zdrowotną może np. skorzystać z rehabilitacji, diagnostyki, konsultacji ze specjalistami i wizyt domowych lekarza rodzinnego. Zakres dodatkowy zaś najczęściej obejmuje pobyt w szpitalu, transport, szczepienia, sanatorium, operacje chirurgiczne oraz opiekę pielęgniarską. Jak w przypadku każdej polisy, również tutaj trzeba odprowadzać składkę miesięczną. Jej wysokość jest zależna od następujących czynników: zakresu obsługi, naszego zawodu, obecnego stanu zdrowia oraz obszaru, na którym dane ubezpieczenie będzie nas obejmować. Składka jest też uzależniona od wariantu ubezpieczenia, np. grupowego czy indywidualnego.

Na koniec należy wspomnieć o wyłączeniu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, ponieważ to ma istotne znaczenie w praktyce życiowej. Otóż nie otrzymamy świadczenia od ubezpieczyciela w takich sytuacjach, jak na przykład choroba powstała przed podpisaniem umowy, wynikła z nadużywania alkoholu czy środków odurzających, a także z uwagi na leczenie okresowe oraz leczenie w czasie karencji. Brak wypłacenia świadczenia pociąga za sobą również diagnoza od lekarza-członka rodziny lub lekarza bez uprawnień, w sytuacji niestosowania się do zaleceń lekarskich oraz kiedy ubezpieczający się nie przekazał wszystkich istotnych informacji.

Renata Grochowska