Co się dzieje z kartą kredytową, gdy nie spłacimy kwoty minimalnej?

2014-02-05 11:05:00

Karta kredytowa potrafi przynosić wymierne korzyści, ale aby wykorzystywać jej możliwości w jak najlepszy sposób, należy poznać, na jakich zasadach ona działa. Przede wszystkim konieczne jest zrozumienie, czym jest kwota minimalna i jakie konsekwencje pojawią się, gdy jej nie spłacimy na czas.

Kwota minimalna, zwana również spłatą minimalną, jest najmniejszą wartością pieniężną, jaką użytkownik karty jest zobowiązany uiścić jej wydawcy w bieżącym okresie rozliczeniowym. Suma ta kształtuje się zazwyczaj na poziomie 5 proc. wykorzystanego limitu, choć często banki zastrzegają, że nie może być niższa od określonej kwoty, zazwyczaj 50 złotych.

Mówiąc o karcie kredytowej, nie sposób nie wspomnieć o jej okresie rozliczeniowym. Trwa on zazwyczaj cały miesiąc (jego długość jest więc zmienna z racji tego, że liczba dni w ciągu danego miesiąca również ulega zmianie). Po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego następuje okres na spłatę zadłużenia w tamtym czasie podjętego. Jeśli uda nam się spłacić całość wziętego kredytu na karcie, to nie musimy ponosić kosztu odsetek od wykorzystanej sumy. Jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie tego zrobić, możemy uiścić tylko wymaganą spłatę minimalną. Wiąże się to w praktyce z tym, że od pożyczonej kwoty zostaną naliczone odsetki. Taka minimalna spłata może być traktowana jako rodzaj wsparcia dla użytkownika i zmobilizowanie go do regularnego zmniejszania długu, zapobiegając przy tym jego nadmiernemu piętrzeniu się.

Posiadacz karty kredytowej musi wpłacić kwotę minimalną do wyznaczonego dnia spłaty. Jeżeli wydawca karty nie otrzyma tej płatności na czas, naliczy karne odsetki. W takiej sytuacji karta nie zostaje od razu blokowana. Użytkownik jest informowany o nieuiszczeniu opłaty. Co istotne, za ten monit również musi zapłacić. Karne odsetki naliczane będą do czasu uregulowania wymaganej części zadłużenia. Należy przy tym pamiętać, że tego typu nieterminowe płatności wpłyną negatywnie na ocenę naszej historii kredytowej w BIK-u.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam