Jak rozwiązać umowę o kartę kredytową?

2014-02-05 21:06:00

Karta kredytowa to bardzo praktyczne narzędzie pozyskiwania dodatkowych pieniędzy, które jest coraz częściej wykorzystywane przez konsumentów. Przychodzi jednak taki moment, gdy użytkownik karty chce z niej zrezygnować. Co w takiej sytuacji powinien zrobić?

Aby zrezygnować z karty kredytowej, musimy rozwiązać z bankiem umowę, na podstawie której została ona nam wydana. Tylko w takiej sytuacji oficjalnie zrzekamy się korzystania z niej. W praktyce zrzeczenie się karty i rozwiązywanie umowy o nią nie jest skomplikowane i można to zrobić przy użyciu gotowego wniosku lub formularza. Rozwiązanie umowy o kartę kredytową to czynność, którą możemy wykonać na różne sposoby: przez infolinię banku, w jednej z jego placówek lub listownie.

W przypadku rozwiązywania umowy o kartę kredytową przez infolinię banku nie musimy się obawiać o to, że zlecenie nie zostanie przez pracownika banku przyjęte. Możemy być pewni, że rozmowa zostanie nagrana i tym samym potwierdzenie wypowiedzenia umowy będzie istnieć. Jeśli chodzi o pismo wysłane do banku, to powinniśmy również zadbać o zatrzymanie jego kopii. Wypowiedzenie najlepiej wysłać listem poleconym, by zabezpieczyć się przed ewentualnym zagubieniem naszego wniosku. Tylko wtedy będziemy mieć dowód na wykonanie przez nas danej czynności.

Osoby, które decydują się na rozwiązanie umowy o kartę muszą jednak pamiętać, aby sprawdzić przed złożeniem podania, czy zadłużenie na niej zostało całkowicie spłacone. Na wniosku konieczne może być zapisanie numeru umowy kredytowej wraz z datą jej zawarcia, a także numeru samej karty. Jeśli powyższe elementy zostaną przez nas uwzględnione, możemy ze spokojnym sercem składać podanie o rozwiązanie umowy.

Wypowiedzenie w formie pisemnej możemy napisać odręcznie, pamiętając jednak, by znalazły się na dokumencie wszystkie informacje niezbędne do weryfikacji naszej osoby przez osobę przyjmującą wniosek. W takim formularzu nie musimy podawać powodu wypowiedzenia umowy.

Ilona Maciejuk