O kosztach leasingu samochodów osobowych

2014-02-20 17:00:00

Leasing od dawna jest niezwykle popularną formą finansowania zakupu samochodów i innych środków trwałych. Firmy kuszą potencjalnych klientów ograniczaniem formalności, jakich trzeba dopełnić, by móc z leasingu skorzystać. A jak przedstawiają się koszty tego typu przedsięwzięcia?

Wydawać by się mogło, że podstawową opłatą związaną z leasingiem są raty leasingowe, a pozostałe koszty są albo znikome, albo też nie ma ich wcale. Niestety, rzeczywistość przedstawia się nieco inaczej i w zależności od firmy leasingowej możemy spotkać się z różnego rodzaju opłatami dodatkowymi. Warto mieć to na uwadze, zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy.

Jeśli wybierzemy leasing samochodu osobowego, to do podstawowych kosztów, których z pewnością nie unikniemy, zaliczyć należy oczywiście konieczność spłaty w określonych odstępach czasu i w określonej wysokości ratach - odsetek i pożyczonego kapitału. Kolejne wydatki mogą być zmienne i nie każda firma będzie chciała pobierać od nas opłaty z nimi związane. Do tych należy między innymi depozyt gwarancyjny, ubezpieczenie czy też różnego rodzaju opłaty manipulacyjne.

Zaczynając od kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu, należy zwrócić uwagę, iż jest to obowiązek firmy leasingowej, z którą podpisujemy umowę. Może się jednak zdarzyć, że ta będzie chciała przerzucić ten obowiązek na nas. Niestety, w przepisach prawa nie znajdziemy na ten temat odpowiednich regulacji, więc możemy być też narażeni na nie do końca uczciwe praktyki leasingodawców.

Innym, wspomnianym już kosztem może być depozyt gwarancyjny. Jest to rodzaj kaucji, która zostanie nam zwrócona już po spłacie całej wartości leasingowanego przedmiotu lub też może być wliczona w ostatnią ratę.

Poza dodatkowymi opłatami manipulacyjnymi, które będziemy zmuszeni uiścić jednorazowo, standardową procedurą jest pobieranie opłat wstępnych lub prowizji za rozpatrzenie wniosku czy też za przyznanie pożyczki. Nierzadko zdarza się też, że firma leasingowa będzie wymagała odpowiedniej wpłaty początkowej. W tym wypadku może mieć to jednak pozytywny wpływ na wysokość rat leasingowych i oprocentowania. W przypadku, gdy skorzystamy z oferty firmy nie wymagającej wpłaty początkowej, stawka oprocentowanie będzie zapewne wyższa niż w sytuacji, gdy taką opłatę uiścimy. Całkowite koszty, jakie poniesiemy, będą też związane z okresem obowiązywania umowy, z jego przedmiotem (auto nowe lub używane) i wysokością wykupu po zakończeniu umowy.

Tomasz Słupczyński