Czy firma może uzyskać kredyt hipoteczny oświadczenie?

2014-02-10 21:52:00

Przedsiębiorcy starający się o kredyt hipoteczny dla firmy powinni liczyć się ze szczegółowym badaniem ich historii finansowej. Dowiedzmy się, czy przedsiębiorstwa mają szansę na kredyt hipoteczny na oświadczenie.

Kredyt hipoteczny to popularny produkt bankowy, który znacznie łatwiej uzyskać osobom fizycznym niż firmom - głównie tym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Do analizy historii kredytowej klientów indywidualnych najczęściej brane są pod uwagę dochody z ostatnich 3-6 miesięcy, podczas gdy przedsiębiorcy mogą zostać poproszeni o dokumentację zysków z nawet kilku lat.

Sprawdzanie historii finansowej firmy

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i starają się o kredyt hipoteczny, są zazwyczaj zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach z bieżącego oraz poprzedzającego roku podatkowego. Znajdziemy także banki, w których przedsiębiorca będzie zobligowany do udokumentowania zarobków nawet z trzech lat. Wymagania wierzycieli w dużej mierze zależą od celu, na jaki wnioskodawca zamierza przeznaczyć otrzymane pieniądze. Gdy właściciel firmy stara się o kredyt hipoteczny pod zakup nieruchomości, która ma być przeznaczona na cele prywatne, najczęściej banki oczekują przedstawienia informacji o zyskach za krótszy okres. Przedsiębiorcy pozyskujący kredyt hipoteczny na wydatki związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą mogą spotkać się z koniecznością spełnienia dodatkowych formalności, które w dużej mierze są uzależnione również od kwoty pożyczki.

Okres funkcjonowania firmy na rynku gospodarczym

Przy staraniach o wsparcie finansowe na działalność przedsiębiorstwa spore znaczenie ma okres funkcjonowania firmy. Najczęściej od wnioskodawców wymaga się co najmniej dwóch lat stażu na rynku gospodarczym. Minimalny czas działania firmy, przy jakim może ona ubiegać się o kredyt hipoteczny, wynosi zazwyczaj rok. Określenie przez wierzycieli okresu stażu przedsiębiorstwa wynika przede wszystkim z postrzegania początkujących przedsiębiorstw jako klientów wysokiego ryzyka. Firmy z niewielkim doświadczeniem mogą liczyć na uzyskanie kredytu hipotecznego jedynie w szczególnych przypadkach. Takie pożyczki kierowane są zazwyczaj do określonych grup zawodowych.

Kredyt na oświadczenie

Kredyt hipoteczny na oświadczenie jest trudny do uzyskania przez firmę. Na indywidualnych warunkach o kredyt hipoteczny pod prognozę dochodów można starać się w Idea Banku. Niemniej oferty kredytów hipotecznych dla firm niemal zawsze wiążą się z koniecznością dokumentowania dochodów. Wymóg dostarczenia zaświadczeń można ominąć co najwyżej w przypadku zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami do ZUS i US.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam