Kredyt lombardowy - co to takiego?

2014-01-29 14:20:00

Oprócz popularnych kredytów zabezpieczanych hipoteką oraz kredytów gotówkowych na rynku bankowym możemy skorzystać również z kredytów lombardowych. Jest to specyficzna forma kredytu gotówkowego zabezpieczana na ruchomościach. Komu i na jakich zasadach udzielane są kredyty lombardowe?

Kredyt lombardowy może zostać przyznany przez bank komercyjny osobom fizycznym lub prawnym. Charakterystyczną cechą tej pożyczki jest zabezpieczenie zobowiązania ruchomością. Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń można zaliczyć papiery wartościowe, rzadziej sprzęty oraz metale szlachetne.

Kredyt lombardowy dla banków

Kredyt lombardowy jest produktem wykorzystywanym na rynku bankowym na dwa sposoby. Banki komercyjne udzielają kredytów lombardowych klientom, z kolei NBP przyznaje w postaci kredytów lombardowych wsparcie finansowe bankom komercyjnym. Bank centralny oferuje bankom komercyjnym kredyty pod zastaw papierów wartościowych. Maksymalna kwota kredytu lombardowego nie może przekroczyć 80 proc. wartości zabezpieczenia. Pożyczki udzielane są w oparciu o oprocentowanie ustalane na podstawie stopy kredytu lombardowego wyznaczanej przez Radę Polityki Pieniężnej, będącej organem NBP.

Kredyt lombardowy dla konsumentów

Na rynku banków komercyjnych kredyt lombardowy najczęściej jest udzielany podmiotom gospodarczym, osobom prawnym, a także osobom fizycznym. Do cech charakterystycznych tego typu zobowiązania (oprócz zabezpieczenia w postaci zastawu) zalicza się krótki termin spłaty. Dodatkowo są to pożyczki, które cechują się wysokim oprocentowaniem. Kredyt lombardowy udzielany pod zastaw wymusza dokonanie wyceny przedmiotu zastawu, która realizowana jest na koszt klienta. Wycen dokonują specjaliści wyznaczeni przez bank. Kwota pożyczki waha się zwykle od 20 proc. do 80 proc. wartości zastawu. W bankach komercyjnych najczęściej spotkamy się z finansowaniem stanowiącym między 50 proc. a 75 proc. wartości zastawu.

Zabezpieczenie kredytów lombardowych

Na rynku międzybankowym kredyt lombardowy jest udzielany pod zastaw skarbowych papierów wartościowych. Banki komercyjne przyznają kredyty lombardowe zabezpieczane przede wszystkim płynnymi aktywami. Do najczęściej stosowanych można zaliczyć papiery wartościowe, które trafiają na czas spłaty kredytu do depozytu bankowego. Papiery wartościowe nastręczają najmniej problemów przy ich przechowywaniu. Bank może przyjąć również inne formy zabezpieczenia, jak biżuteria, metale szlachetne czy towary. Przy zabezpieczeniu w postaci towarów czy metali szlachetnych banki stosują zabezpieczenie w postaci wariantów będących dowodami składowymi, gdyż najczęściej nie dysponują własnymi magazynami. Instytucje udzielające kredytów lombardowych oprócz oprocentowania nominalnego naliczają również marże. Bank musi się zabezpieczyć przed ryzykiem związanym ze spadkiem wartości zabezpieczenia, zwłaszcza tego w postaci towarów.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam