Porównujemy poszczególne typów kredytów konsumpcyjnych

2014-04-28 17:18:00

Kredyt konsumpcyjny to swego rodzaju pożyczka, która występuje w różnych formach.

Kredytem konsumpcyjnym jest swoista pożyczka udzielana przez bank, która jest przeznaczona na zakup dóbr konsumpcyjnych. Z takiej formy finansowania mogą korzystać osoby fizyczne. Istotne w niej jest to, że pieniądze uzyskane tą drogą nie mogą być przeznaczone na cele związane w sposób bezpośredni z działalnością gospodarczą.

Podstawowy podział kredytów konsumpcyjnych rozróżnia kredyty gotówkowe i bezgotówkowe. Pierwsza forma kredytu jest bardzo popularna, ponieważ w niej kredytobiorca otrzymuje pieniądze z banku i sam może zrealizować zakup określonego dobra konsumpcyjnego. W przypadku kredytu bezgotówkowego sytuacja wygląda trochę inaczej. Tutaj bank przekazuje pieniądze nie na konto kredytobiorcy, lecz do sprzedawcy danego dobra. To oczywiście oznacza, że wnioskujący o kredyt musi określić dokładnie to dobro zawczasu. Należy pamiętać, że kredyt konsumpcyjny jest regulowany umową, w której należy określić (choć w przybliżeniu) planowany zakup - w przeciwieństwie do pożyczki gotówkowej.

Do grona kredytów konsumpcyjnych zaliczamy również kredyty o określonym przeznaczeniu. Mamy tu na myśli takie rodzaje kredytów jak kredyt samochodowy czy kredyt studencki. Kredyt samochodowy to rozwiązanie opracowane z myślą o zakupie aut. Jest to opcja interesująca dla wielu klientów. Kredyt studencki zaciągany jest przez uczących się po to, aby mogli finansować swoją naukę (w tym opłacenie mieszkania i zakupów codziennych).

Kredyty konsumpcyjne to różnorodne rozwiązania. Wyróżniamy zarówno kredyty na konkretne cele (np. samochodowy), jak i kredyty gotówkowe ogólne. W każdym jednak przypadku wnioskodawca zobowiązany jest do podania przedmiotu lub usługi, którą zamierza nabyć, wykorzystując środki pochodzące z takiego kredytu.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam