Rola BIK-u i KRD w decyzji kredytowej banku

2014-04-11 14:04:00

Banki i pozabankowe firmy pożyczkowe wydają decyzje o przyznaniu kredytu czy pożyczki na podstawie informacji o kliencie pozyskanych z BIK lub KRD. Jaką rolę pełnią raporty uzyskiwane z tych instytucji w procesie rozpatrywania wniosku kredytowego?

Klient, który myśli o skorzystaniu z kredytu bankowego lub pożyczki pozabankowej, powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w takiej sytuacji odgrywa BIK oraz KRD. Te dwie instytucje to podstawowe źródło informacji o naszej wiarygodności kredytowej dla kredytodawców. Podczas rozpatrywania wniosku kredytowego czy pożyczkowego konsumenta instytucje udzielające finansowania postępują według standardowej procedury, w której to analiza wniosku rozpoczyna się właśnie od sprawdzenia informacji o kliencie w raportach z BIK-u, ewentualnie w bazach nierzetelnych dłużników, np. w KRD - w przypadku pozabankowych firm pożyczkowych, które z BIK-u nie korzystają. Dlatego też mamy wiele pożyczek pozabankowych, które reklamowane są jako pożyczki bez BIK. Bierze się to stąd, że informacje właśnie z tego źródła mogą mieć podstawowe znaczenie dla decyzji kredytowej.

Ocena wiarygodności kredytowej klienta zaczyna się więc od sprawdzenia raportów o nim z Biura Informacji Kredytowej oraz Krajowego Rejestru Dłużników zwanego również Biurem Informacji Gospodarczej. Zacznijmy od BIK. W tym medium znajdują się informacje o naszej historii kredytowej - zarówno pozytywnych, jak i negatywnych faktach. W BIK-u przechowywana jest nasza cała historia kredytowa, czyli to kiedy, jakie i w jaki sposób kredyty braliśmy, do momentu wygaśnięcia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BIK po spłacie danego zobowiązania (chyba, że łączyło się ze znacznymi opóźnieniami w spłacie rat). W raporcie z BIK-u znajdują się informacje pozwalające ocenić zdolność kredytową danej osoby w chwili obecnej. Wiąże się to np. z uwzględnionymi limitami na kontach, kartami kredytowymi i innymi obciążeniami. BIK daje bankowi całościowy obraz sytuacji finansowej klienta. W ten sposób ocena zdolności i wiarygodności kredytowej staje się dużo łatwiejsza, a sama decyzja o przyznaniu - bądź nie finansowania - szybsza. Trzeba wspomnieć w tym miejscu, że BIK wystawia także podsumowującą ocenę zdolności kredytowej klienta, ułatwiającą kredytodawcom szybkie oszacowanie, na ile dana osoba będzie rzetelnym kredytobiorcą.

Oprócz BIK-u przy podejmowaniu decyzji kredytowych instytucje kredytujące korzystać mogą także z Krajowego Rejestru Długów. Ta instytucja powstała z myślą o tym, aby mobilizować dłużników do terminowej spłaty kredytów i należności. Wpisy tutaj się znajdujące są dodawane przez wierzycieli. Zapoznając się z KRD pożyczkodawca może dowiedzieć się, czy klienta posiada jakieś przeterminowane zaległości wobec firm czy też po prostu osób fizycznych.

Razem wzięte BIK i KRD są podstawowymi narzędziami ewaluacyjnymi dla kredytodawców i pożyczkodawców. Nawet jeśli korzystamy z pozabankowych ofert pożyczek bez BIK, zazwyczaj zostaniemy sprawdzeni czy nie widniejemy na liście dłużników KRD. Bez tych danych nie ma bowiem mowy o solidnej i rzetelnej ocenie wiarygodności kredytowej wnioskującego o pożyczkę.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam