Kredyt gotówkowy na 10 000 zł a formalności

2014-09-11 12:53:29

10 000 zł – dla jednych dużo, dla innych jedynie kwota przypominająca kroplę w morzu potrzeb finansowych. Pożyczki do tej sumy często pozwalają jednak na uzyskanie decyzji kredytowej na uproszczonych zasadach.

Uzyskanie kredytu może wiązać się z koniecznością spełnienia wielu wymogów. Formalności mogą znacznie wydłużyć czas, po którym bank przekaże środki finansowe na konto kredytobiorcy. Dla wielu klientów banków bardzo ważne jest maksymalne ograniczenie formalności przy staraniu się o pożyczkę, co pozwala na szybki dostęp do gotówki.

Formalności w bankach

Wszystkie banki przy staraniu się o kredyt gotówkowy będą wymagały przedstawienia dowodu osobistego, a czasami drugiego dokumentu ze zdjęciem, który potwierdza tożsamość. W przypadku osób będących w związku małżeńskim banki mogą wymagać zgody małżonka na podpisanie umowy w przypadku wspólnoty majątkowej lub przedstawienia dokumentu poświadczającego rozdzielność majątkową. Zwykle zgoda małżonka potrzebna jest jednak dopiero przy kredytach zaciąganych na kwoty min. 20 000 zł.

W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu bank może wymagać przedstawienia zaświadczenia o dochodach na druku bankowym lub umów z pracodawcą. Bank wymagać może również potwierdzenia uzyskiwanych dochodów poprzez przedstawienie wyciągów z rachunku bankowego za okres ostatnich 3 mies. w przypadku umów o pracę, a gdy jest to umowa-zlecenie lub o dzieło zwykle dokumenty dochodowe muszą dotyczyć ostatnich 6 lub 12 miesięcy pracy.

Ograniczenie formalności

Jeśli klient banku posiada dobrą zdolność kredytową, może zdecydować się na skorzystanie z ofert, które pozwalają na znaczne ograniczenie formalności przy staraniu się o kredyt gotówkowy. Najłatwiej ograniczyć formalności i jednocześnie skrócić czas starania się o kredyt poprzez skorzystanie z możliwości zaciągnięcia kredytu gotówkowego za pośrednictwem internetowych serwisów bankowych. W większości banków taka możliwość kierowana jest do klientów posiadających rachunek osobisty w banku, w którym ma być zaciągany kredyt. Wówczas bank ma wgląd w dochody uzyskiwane przez klienta i wpływające regularnie na rachunek bankowy.

Jeśli klient nie posiada odpowiednio dobrej zdolności i wiarygodności kredytowej, wówczas musi się liczyć z koniecznością przedstawienia dodatkowych dokumentów, które bank wskaże w odpowiedzi na wniosek kredytowy. Atutem starania się o kredyt przez Internet jest możliwość przesłania wszystkich dokumentów w formie zeskanowych dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub serwisu internetowego banku. Przykładowo w mBanku można uzyskać za pośrednictwem Internetu kredyt nawet do 150 000 zł. O kredyty na 10 000 zł, czyli kredyty w mniejszych kwotach, mogą starać się nawet klienci nieposiadający rachunku bankowego w mBanku, choć w takim przypadku dochody trzeba potwierdzić mailem w postaci skanu historii konta w innym banku, na które wpływa pensja.

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam