Kredyt gotówkowy dla nastolatka

2014-04-11 16:38:00

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego przez osobę w wieku 18 lat wydaje się bardzo trudne, a nie niemożliwe. Banki potrafią patrzeć przychylnie na potrzeby finansowe młodych ludzi.

Osoba w wieku 18 lat jest traktowana przez bank jako osoba pełnoletnia, która może ubiegać się o kredyt. Sama pełnoletność będzie miała w takim przypadku mniejsze znaczenie. Większą uwagę bank zwróci na zdolność kredytową wnioskodawcy. O ile 18-latek może pochwalić się zatrudnieniem i dochodami umożliwiającymi spłatę kredytu, nie powinien mieć większych problemów z uzyskaniem pozytywnej opinii banku.

Wymagany staż pracy

W określonych przypadkach utrudnieniem może być wymaganie przedstawienie poręczyciela lub udokumentowanie określonego stażu pracy. W tym drugim przypadku najczęściej minimalny okres zatrudnienia ustalany jest na poziomie 3 miesięcy w przypadku umowy o pracę. Jeśli posiadamy umowę na czas określony, to kredytobiorca nie udzieli nam też prawdopodobnie kredytu na okres dłuższy niż czas obowiązywania umowy o pracę.

Sprawdź też: Niestudenckie kredyty dla studentów

Co z bezrobotnymi?

Choć obecnie coraz młodsze osoby decydują się na podjęcie pracy zarobkowej, nawet kosztem studiów, to i tak odsetek osób niepracujących w wieku 18-25 lat jest bardzo wysoki. Wśród nich znaleźć można dużą liczbę studentów i osób pozostających na utrzymaniu rodziców. W takim przypadku zaciągnięcie kredytu gotówkowego staje się niemożliwie i bank już na wstępie poinformuje nas o tym. Takie postępowanie banku nie może też dziwić. Klient, które nie daje perspektyw na regularną spłatę swoich zobowiązań nie stanowi też potencjalnego źródła zysków dla samego banku. Co więcej, pożyczanie mu pieniędzy wiąże się z dużym ryzykiem niewypłacalności kredytobiorcy, a więc też straty poniesionej przez bank.

Pozostają firmy pożyczkowe

Teoretycznie, jeśli posiadamy dochody, które pozwalają nam na spłatę pożyczki, jednak nie możemy ich udokumentować w sposób satysfakcjonujący dla banku, możemy wybrać ofertę jednej z firm pożyczkowych. Takie rozwiązanie naraża nas jednak na wysokie koszty i mimo wszystko poważne konsekwencje pojawiające się w sytuacji, gdy stracimy możliwość spłaty rat pożyczkowych.

Sprawdź też: Koszty pożyczki bankowej i pozabankowej

Jeśli jednak wybierzemy ofertę po dokładnej analizie, możemy nawet nie mając ukończonych 20 lat uzyskać tanią pożyczkę.

Emilia Kasińska