Czym różni się kredyt gotówkowy od pożyczki?

2014-04-01 08:13:00

Kredyt gotówkowy to nie to samo co pożyczka gotówkowa. Czym się różnią i co lepiej wybrać?

Kredyt gotówkowy i pożyczka gotówkowa to wbrew pozorom dwa różne produkty finansowe. Zacznijmy od podstawowego rozróżnienia, które jest bezpośrednio związane z instytucjami, które oferują tego typu rozwiązania. Kredyt to produkt, który może być oferowany tylko przez bank. Bank to instytucja finansowana podlegająca nadzorowi rządowemu i dokładnie monitorowana przez KNF. Banki prowadzą działalność według specjalnie do tego celu określonych przepisów. Jeśli zaś mowa o takich instytucjach jak pozabankowe firmy pożyczkowe, to nie oferują one swoim klientom kredytów, tylko pożyczki. To rozróżnienie oczywiście w rozumieniu potocznym się często rozmywa, a na plakatach i ulotkach często przeczytać możemy o ofertach pozabankowych "kredytach bez BIK". Krótko mówiąc, kredyt gotówkowy może być zaoferowany tylko przez bank. Przeznaczenie tego rodzaju produktu musi być dokładnie określone w umowie kredytowej. Oznacza to, że biorąc kredyt gotówkowy, należy podać, na co chcemy pozyskany kapitał przeznaczyć.

Kolejna kwestia to regulacje. W przypadku kredytów gotówkowych mamy do czynienia z regulacjami bankowymi i to one ustalają zakres, koszty, odpowiedzialność i wszelkiego rodzaju roszczenia. Decydując się na kredyt gotówkowy, należy liczyć się z koniecznością podpisania dokładnej umowy określającej koszty kredytu oraz termin zwrotu pożyczonych pieniędzy. Każdy kredyt gotówkowy wiąże się z koniecznością uregulowania opłaty wynikającej z oprocentowania. Może ona mieć tylko formę odsetkową lub uwzględniać także dodatkowo prowizję czy inne koszty uwzględnione w umowie (np. składkę ubezpieczeniową).

Jeśli chodzi o pożyczkę, to może ją zaoferować każda instytucja posiadająca do tego odpowiednie środki (również bank). Pożyczki mogą być też udzielane przez osoby fizyczne. Prawnie tego rodzaju umowy reguluje Kodeks Cywilny. Co do przeznaczenia pozyskanych funduszy, to pożyczkobiorca nie musi podawać określonego celu, który będziemy chcieli z pomocą zdobytych w ten sposób pieniędzy wykorzystać. Co istotne, pożyczki nie muszą mieć sporządzanej pisemnie umowy (do kwoty 500 zł). Umowa nie ma określonej struktury i może mieć formę zaproponowaną przez jedną stronę (pożyczkodawca). Warto na koniec dodać, że z założenia pożyczka nie musi wiązać się z żadnymi opłatami. W praktyce jednak one występują i mają różną postać.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam