Jak przebiega procedura odstąpienia od umowy kredytowej?

2014-11-12 09:53:37

Nieraz może się zdarzyć, że zbyt pochopnie decydujemy się na zaciągnięcie kredytu lub kupienie czegoś na raty. Nie jesteśmy jednak bez wyjścia, gdy zmienimy zdanie, ponieważ ustawodawca przewidział w prawie odstąpienie od umowy kredytowej. Warto dowiedzieć się, jak w takim wypadku przebiega procedura.

Po podpisaniu umowy kredytowej mamy prawo wycofać się z niej, jeśli uznamy, że nie spełnia ona naszych oczekiwań lub po prostu się rozmyślimy. Tak naprawdę nie musimy nawet podawać bankowi żadnego powodu.

Jak odstąpić od umowy?

Prawo daje konsumentom możliwość odstąpienia od umowy kredytowej w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. Każdy bank dołącza do umowy kredytowej wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy. Znajdziemy tam również adres, pod który należy przesłać oświadczenie. Oczywiście, najlepiej zrobić to za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej (np. list polecony) tak, żeby mieć dowód wysłania takiego pisma.

Warto dodać, że wspomniane 14 dni to minimum ustanowione przez ustawodawcę, ale umowa kredytowa może przewidywać dłuższy termin odstąpienia (spotykane nierzadko przy różnego rodzaju promocjach). Termin może również ulec przedłużeniu, gdy w umowie brakuje pewnych obowiązkowych danych (art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim) i 14 dni jest liczone wówczas od dnia uzupełnienia tych danych.

Oczywiście, rezygnując z kredytu, nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych, poza uregulowaniem odsetek naliczanych od dnia wypłacenia kredytu do dnia jego spłaty. Najczęściej są to niskie sumy.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od kredytu klient ma 30 dni na zwrócenie pieniędzy pochodzących z tego kredytu. Im później to zrobi, tym większe zapłaci odsetki, o których wspomnieliśmy powyżej.

Jeśli kredytodawca, przyznając kredyt, poniósł jakieś opłaty na rzecz organów administracji publicznej lub opłat notarialnych, będziemy musieli także pokryć te wydatki (np. opłata sądowa do wniosku o wpis zastawu rejestrowego auta).

Kredyty hipoteczne i zakupy na raty

Sytuacja wygląda odmiennie w przypadku kredytów hipotecznych lub kredytów, które zostały zabezpieczone hipoteką. W tym wypadku prawo odstąpienia od umowy może wpisać do umowy kredytodawca, ale nie ma takiego obowiązku i możliwość odstąpienia od kredytu zależy od dobrej woli instytucji finansowej oraz od zapisów konkretnej umowy.

14 dni na odstąpienie od umowy mamy również w przypadku, gdy kupujemy w sklepie towar na raty. W tym wypadku również dostajemy z umową specjalny formularz. Tym razem to sprzedawca zwraca pieniądze bankowi, ale pozostają jego roszczenia wobec nas jako klientów. Możemy wtedy zapłacić gotówką lub zwrócić towar, jeśli sprzedawca zgodzi się go przyjąć.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam