Wszystko o ubezpieczeniach unijnych

2014-01-16 16:04:00

Będąc obywatelami Unii Europejskiej mamy możliwość korzystania z ubezpieczeń unijnych. Co wchodzi w ich zakres? 

Po dołączeniu Polski do Unii Europejskiej obywatele naszego kraju otrzymali możliwość korzystania z bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie państw członkowskich. Zakres leczenia obejmuje wszystkie niezbędne działania medyczne. Placówki na terenie UE są zobowiązane dołożyć wszelkich starań, aby pobyt obywateli Unii Europejskiej w innych krajach przynależących do organizacji przebiegł bezpiecznie.

Kto ma prawo korzystać ze świadczeń medycznych w UE?

Kartę EKUZ mogą wyrobić wszystkie osoby ubezpieczone w ramach NFZ oraz członkowie ich rodzin. Dobrze wiedzieć, że każdy korzystający z ubezpieczenia na takich zasadach musi posiadać odrębny dokument.

Karta ubezpieczenia unijnego może być wydana podróżnym, udającym się do krajów UE w celach turystycznych, w związku z wyjazdem służbowym, aby podjąć studia lub odwiedzić rodzinę. Kartę otrzymają osoby ubezpieczone, prowadzące działalność gospodarczą pozarolniczą i rolniczą, pobierające rentę, studenci, członkowie rodzin mieszkańców danego kraju, kobiety w ciąży, osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia.

Zakres usług medycznych w ramach karty EKUZ

Karta EKUZ jest ważnym ubezpieczeniem dla wybierających się w podróż zagraniczną kobiet w ciąży. Zapewnia możliwość korzystania ze wszystkich świadczeń związanych z porodem oraz okresem połogu. Karta nie uprawnia do bezpłatnego leczenia, w przypadku gdy jest ono celem podróży. Dobrze wiedzieć, że ubezpieczenie gwarantuje bezpłatną ochronę medyczną realizowaną jedynie przez placówki, które w danym kraju funkcjonują w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowa. W przypadku leczenia w oddziale prywatnym, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zaoferuje nam usług darmowych. Standardowy czas obowiązywania karty to sześć miesięcy. Na 5 lat EKUZ uzyskują emeryci, a na dwa lata bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy.

Czego nie zapewnia karta EKUZ?

Jak wspomnieliśmy, karta EKUZ nie zwalnia podróżnych z konieczności poniesienia opłat za te rodzaje świadczeń medycznych, które są płatne również dla pacjentów z danego kraju, objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym (nawet jeśli takie same usługi medyczne są bezpłatne w Polsce). Warto pamiętać, że ubezpieczenie w krajach UE nie zapewnia zwrotu kosztów związanych z transportem medycznym.

Ubezpieczenie społeczne w krajach UE

Osoby, które mieszkają oraz pracują na terenie UE mogą korzystać z ubezpieczeń społecznych w kraju zamieszkania. W przypadku, gdy mieszkaniec kraju UE pracuje jednocześnie dla pracodawcy zagranicznego i polskiego, składki za ubezpieczenie przesyłane muszą być do funduszu ubezpieczeń w kraju zamieszkania pracownika. Osoby przemieszczające się w ramach aktywności zawodowej po krajach Unii Europejskiej podlegają ubezpieczeniu społecznemu oraz ustawodawstwu w tym zakresie tylko jednego państwa członkowskiego. W tym przypadku stosowana jest zasada miejsca wykonywania pracy.

Renata Grochowska