Umowa-zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne

2014-01-16 11:00:00

Umowa-zlecenie oraz umowa o dzieło to coraz częstsze formy zatrudniania pracowników. Mając zapewniony etat oraz umowę-zlecenie, nie mamy co martwić o ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W przypadku, gdy naszym jedynym źródłem zarobkowania jest umowa cywilnoprawna, powinniśmy liczyć się z pewnymi niedogodnościami.

Osoba zatrudniona jednocześnie na umowę o pracę oraz umowę-zlecenie nie ma obowiązku oddzielnego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. W sytuacji pracy wyłącznie na warunkach umowy-zlecenia, pracownik jest zobowiązany do opłacania składek zdrowotnych oraz emerytalnych, społecznych - w zależności od podstawy wymiaru składek).

Za osobę wykonującą zlecenie na podstawie umowy cywilnoprawnej składkę z dochodu osoby ubezpieczonej odprowadza zamawiający usługę. Wysokość kwoty na ubezpieczenie zdrowotne jest określona na 9 proc. podstawy jej wymiaru. W momencie, kiedy ubezpieczony nie ogranicza się do jednego źródła dochodów (przy kilku umowach o pracę), składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyliczana odrębnie dla poszczególnych kwot wynagrodzenia.

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Każdy ubezpieczony w NFZ na prawo skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Aby to zrobić, należy posiadać dokument potwierdzający nasze uprawienia. Forma przedstawienia zaświadczenia zależy od podstawy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne i społeczne obejmuje wszystkie osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę. Mogą z niego skorzystać także członkowie rodzin ubezpieczonego. Pracownik jest w obowiązku posiadać aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, legitymację ubezpieczeniową z wpisem oraz pieczątką pracodawcy. Alternatywą może być druk ZUS RMUA, pochodzący z ostatniego miesiąca.

Ubezpieczenie studentów

Każdy student jest ubezpieczony do momentu ukończenia nauki, maksymalnie do 26 roku życia. W tym czasie od jego umów składki do ZUS nie będą odprowadzane. Dokumentem uprawniającym studenta do korzystania z opieki zdrowotnej jest legitymacja studencka. Musi ona zawierać pieczątkę uczelni z wypisaną datą końca ważności wpisu. Studenci, kończący naukę w wieku 26 lat są objęci ubezpieczeniem jedynie do 30 września, symbolicznej daty kończącej wakacje studenckie.

Tomasz Słupczyński