Czy ubezpieczenie roweru się opłaca?

2014-01-07 14:00:00

Posiadacze rowerów mogą skorzystać z różnych form ubezpieczenia od obrażeń, utraty pojazdu czy krzywd wyrządzonych osobom trzecim. Co zapewniają poszczególne rodzaje ubezpieczeń oraz czy są opłacalne?

Na rynku ubezpieczeń kierowanych do rowerzystów można spotkać się z ubezpieczeniami od kradzieży, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków. Czy warto z nich korzystać?

Ubezpieczenie od kradzieży i rabunku

Rower może być ubezpieczony od kradzieży poprzez wykupienie polisy Auto Casco, która chroni pojazd przed przywłaszczeniem lub uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku rowerzystów oferta AC nie jest jednak zbyt atrakcyjna. Utrata jednośladu może być wynikiem kradzieży lub rabunku. Wielu konsumentów, na swoją niekorzyść, nie odróżnia tych dwóch form. Rabunek to sytuacja, przy której tracimy własność w wyniku zagarnięcia przy użyciu przemocy fizycznej; nie oznacza to tego samego, co kradzież. Warto pamiętać o tym niuansie, podpisując umowę z agentem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie od rabunku oferuje między innymi PZU. Kradzież to sytuacja, w której rower zostaje zabrany sprzed sklepu, domu, ze stojaka na rowery czy innego miejsca bez wiedzy właściciela. Ubezpieczyciele w Polsce praktycznie nie oferują możliwości zabezpieczenia się od skutków takiej kradzieży.

Kradzież roweru z domu lub mieszkania

Nieco inaczej jest z utratą roweru nieużytkowanego, a przechowywanego w mieszkaniu lub domu. W takiej sytuacji pojazd może być zabezpieczony polisą nieruchomości, jako tak zwana ruchomość domowa. Dobrze wiedzieć, że gdy rower znajdował się w garażu lub piwnicy otrzymamy niższe odszkodowanie. Aby w ogóle je uzyskać, nieruchomość oraz pomieszczenia gospodarcze muszą być odpowiednio zabezpieczone. Wysokość odszkodowania zależy od wartości ubezpieczenia.

Jak otrzymać odszkodowanie?

W procesie ubiegania się o odszkodowanie niezbędne będą dokumenty dotyczące wartości roweru, czyli rachunki bądź faktury. Jeśli rower straciliśmy w wyniku rozboju, konieczne jest powiadomienie o tym policji. Podobnie jest w przypadku włamania - niepoinformowanie o zdarzeniu odpowiednich służb może skutkować brakiem możliwości otrzymania odszkodowania.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Chcąc zabezpieczyć się przed skutkami szkód spowodowanych podczas jazdy rowerem, możemy skorzystać z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Tego rodzaju produkt chroni przed koniecznością zwrócenia kosztów uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, takich jak zniszczenie samochodu lub innego pojazdu czy też uszkodzenie ciała innej osoby.

Ubezpieczenie NNW

Popularne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pozwala chronić samych rowerzystów. Do szkód, które obejmuje taka polisa można zaliczyć uszkodzenia ciała powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu. Nieszczęśliwy wypadek, to każde nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną.

Tomasz Słupczyński