Czy ubezpieczenia imprez masowych są obowiązkowe?

2014-01-09 14:05:00

Nie każda impreza popularnie określana mianem masowej musi być ubezpieczona. Obowiązek ubezpieczenia nakładany jest przede wszystkim na widowiska o charakterze odpłatnym. Jak ustalić czy impreza ma charakter masowy w rozumieniu ustawowym i czy konieczne jest wykupienie ubezpieczenia OC?

Przy organizowaniu imprez na szerszą skalę nabycie ubezpieczenia jest rozsądnym rozwiązaniem, nawet jeśli nie jest ono prawnie wymagane. Zabezpiecza organizatora przed obowiązkiem pokrycia kosztów szkód poniesionych przez uczestników. Część imprez masowych musi być ubezpieczona, co wynika z zapisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Czym jest impreza masowa?

To, czy wydarzenie ma charakter masowy, zależy przede wszystkim od liczby uczestników oraz rodzaju samego widowiska. Dla imprez artystycznych, kulturalnych oraz sportowych minimalna liczba widzów, która decyduje o tym, czy impreza może być uznana za masową, wynosi 500 osób, gdy widowisko jest bezpieczne lub 300 dla wydarzeń sportowych. W przypadku imprez o podwyższonym ryzyku najniższa liczba uczestników jest określona na 200 osób. Dla wydarzeń odbywających się w obiekcie zamkniętym (np. stadion) imprezę masową bezpieczną określa więcej niż 1000 uczestników lub ponad 300 osób dla imprez o podwyższonym ryzyku.

Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych nie dotyczą wszystkich imprez

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych wyróżnia wydarzenia nie wymagające ubezpieczenia. Należą do nich widowiska odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki, szkołach i placówkach oświatowych, gdy organizatorem jest zarządzający obiektem. Imprezy związane ze współzawodnictwem sportowym dzieci, młodzieży, sportowców niepełnosprawnych, imprezy sportowe o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowane na terenie otwartym również nie podlegają obowiązkom ustawy. Do tej grupy zaliczane są także imprezy zamknięte organizowane przez pracodawców dla pracowników.

Odpłatny charakter decyduje o obowiązku ubezpieczenia

Zgodnie z artykułem 53. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ciąży na organizatorach imprez masowych, które mają charakter odpłatny. Ubezpieczenie powinno obejmować szkody wyrządzone uczestnikom. Konieczność jego nabycia pojawia się w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy. Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy masowej szczegółowo określa rozporządzenie ministra finansów. W zależności od charakteru imprezy i liczby uczestników oraz miejsca w jakim ma się ona odbyć, ubezpieczyciel ustala inną wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej.

Impreza masowa nieodpłatna i ubezpieczenie OC

Gdy impreza nie ma charakteru masowego, nie ma konieczności wykupywania ubezpieczenia. Dobrze wiedzieć, że ubezpieczenie OC na warunkach ogólnych zabezpiecza organizatora przez kosztami wynikającymi z krzywd poniesionych przez uczestników. Przy braku ubezpieczenia obowiązek zadośćuczynienia poszkodowanym spada bezpośrednio na organizatora, który musi je wypłacić z własnych środków finansowych. Koszty odszkodowań mogą być bardzo wysokie.

Marzena Kazbieruk