Ubezpieczenie górskie - co to takiego?

2014-01-16 15:00:00

Podczas wspinaczek czy wędrówek po górach jesteśmy narażeni na wiele zagrożeń wymagających udzielenia pomocy ze strony ratowników, co nierzadko może być dość kosztowne. Przed wyjazdem warto skorzystać z polis ubezpieczeniowych, które zabezpieczą nas przed niespodziewanymi wydatkami.

Góry są chętnie uczęszczanym rejonem turystycznym Polski. Wycieczki górskie zapewniają wiele atrakcji związanych z aktywnym wypoczynkiem, warto jednak pamiętać, że wspinaczki, wędrówki oraz sporty górskie niosą za sobą sporo zagrożeń. W przypadku, gdy w górach konieczne jest udzielenie pomocy, akcja ratunkowa wymaga udziału wyspecjalizowanych służb ratowniczych, nierzadko korzystających ze śmigłowców. Akcje ratunkowe na terenie Polski nie są dodatkowo płatne, podobnie jak leczenie szpitalne są opłacane z ubezpieczenia zdrowotnego osoby poszkodowanej. W zupełnie innej sytuacji są turyści, którzy postanawiają wybrać się w góry za granicę lub nie mają wykupionego w Polsce ubezpieczenia zdrowotnego.

Wypadki w górach za granicą

Wybierając się w góry poza granicami Polski turysta musi liczyć się z potencjalnymi kosztami nawet najprostszych akcji ratowniczych, polegających na sprowadzeniu przez ratowników osób zagubionych. Z wysokimi sumami spotkają się osoby, do których wysłano śmigłowiec. Wartość akcji ratunkowej z wykorzystaniem helikoptera to wydatek rzędu kilkudziesięciu tys. zł. Dodatkowo przy wszelkiego rodzaju urazach konieczne jest opłacenie leczenia i pobytu w zagranicznym szpitalu.

Co zapewniają ubezpieczenia górskie?

Polisy dla osób udających się w góry powinny obejmować szeroki zakres opieki ubezpieczeniowej. Co zapewni nam kompleksową ochronę? Bardzo ważne jest wykupienie ubezpieczenia od wydatków związanych z leczeniem w szpitalach poza granicami kraju. Istotne jest także posiadanie polisy zapewniającej zwrot kosztów transportu, poszukiwania i ratownictwa górskiego. Warto opłacić również ubezpieczenie NNW, assistance oraz od odpowiedzialności cywilnej za krzywdy wyrządzone osobom trzecim.

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa w górach

Wybierając ubezpieczenie warto zwrócić uwagę na jego zakres. Dobre ubezpieczenie górskie pokrywa wydatki związane z pobytem w szpitalu, wizytami lekarskimi, badaniami, zabiegami medycznymi czy zakupem lekarstw w trakcie pobytu za granicą. Z pieniędzy uzyskanych z polisy górskiej sfinansujemy koszty transportu poszkodowanego do szpitala czy kraju rodzinnego. Bardzo ważnym elementem ubezpieczenia górskiego jest zapewnienie zwrotu funduszy wydanych na poszukiwanie osób zagubionych oraz akcje ratunkowe. Ubezpieczenie NNW oferuje odszkodowanie zależne od procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu. OC pozwala uniknąć kosztów związanych ze szkodami poczynionymi osobom trzecim z winy ubezpieczonego, do których należą m.in.: zniszczenie sprzętu, koszty leczenia osoby poszkodowanej. W górach warto posiadać także ubezpieczenie assistance, zapewniające całodobową pomoc alarmową w nagłych sytuacjach - wypadkach, urazach bądź kradzieży. W przypadku problemów ze zdrowiem obejmuje korzystanie z pomocy lekarskiej na miejscu lub w wyznaczonej placówce.

Marzena Kazbieruk