Co pokrywa ubezpieczenie biura rachunkowego?

2014-02-03 14:00:00

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest niebywale trudnym zadaniem, szczególnie jeśli samodzielnie musimy poradzić sobie z księgowością. Z tego powodu nawet małe przedsiębiorstwa często decydują się na usługi biur rachunkowych. Jeśli tak jest, warto wiedzieć, czy ewentualne błędy wynikające z ich pracy są objęte polisą ubezpieczeniową biura rachunkowego.

Skorzystanie z usług biura rachunkowego z całą pewnością jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, szczególnie biorąc pod uwagę zawiłość prawa rachunkowego i podatkowego. Dla wielu początkujących, a nawet doświadczonych, przedsiębiorców jest to zdecydowanie zbyt skomplikowana kwestia, szczególnie w sytuacji, gdy musimy zarządzać pozostałymi aspektami przedsięwzięcia. Problem polega jednak na tym, że nawet profesjonalne biuro rachunkowe może popełnić błędy, które będą skutkowały odpowiedzialnością ze strony obsługiwanej przez nie firmy. Złe naliczone kwoty podatku przez biuro rachunkowe sprowadzą więc konsekwencje na przedsiębiorcę. Z tego też powodu polskie prawo wymaga obowiązkowego ubezpieczenia biura rachunkowego od odpowiedzialności cywilnej.

Tego typu ubezpieczenie OC nie sprawia wprawdzie, że odpowiedzialność zostaje przeniesiona z przedsiębiorcy na dane biuro rachunkowe, które zajmuje się księgowaniem kosztów i przychodów, a także innych aspektów związanych z prowadzeniem działalności. Odpowiedzialność ta w dalszym ciągu pozostaje po stronie przedsiębiorcy, który jednak może domagać się odszkodowania od biura rachunkowego, a zadośćuczynienie z kolei zostanie wypłacone z polisy OC.

Stawki minimalnej wielkości sumy gwarancyjnej tego typu ubezpieczenia są określane odgórnie i dotyczą określonego rodzaju działalności danego biura. Jeśli biuro zajmuje się wyłącznie doradztwem podatkowym, to stawka ta wynosi równowartość w złotych 5 tysięcy euro. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zostało objęte stawką 10 tysięcy euro, natomiast połączenie obu usług to kwota rzędu 15 tysięcy euro. Oczywiście wypłaty odszkodowania powinien dokonać zakład ubezpieczeniowy, w którym podpisano polisę ubezpieczenia biura rachunkowego.

Polisa OC w przypadku biura rachunkowego obejmuje podstawowe czynności, takie jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzację, wycenę aktywów i pasywów, sporządzanie sprawozdań finansowych i przechowywanie dokumentów księgowych określonych w ustawie. Warto jednak zastanowić się nad rozszerzeniem zakresu polisy tak, aby objęła one wszelkie aspekty prowadzonej przez dane biuro działalności. Będzie to korzystne zarówno dla samego biura, jak i przedsiębiorców korzystających z jego usług.

Ilona Maciejuk