Na czym polega ubezpieczenie biletu lotniczego?

2014-02-14 04:00:00

Pośród wszystkich rodzajów transportu lot samolotem wydaje się najbardziej komfortowy i gwarantuje szybkie dotarcie do celu. Niestety, tego typu sposób podróżowania wiąże się również z wieloma zagrożeniami, np. koniecznością rezygnacji z podróży, na które lekarstwem może być ubezpieczenie biletu lotniczego.

Mimo wielu zalet płynących z podróżowania samolotem, nie jest to rozwiązanie stosowane powszechnie. Niestety, nie wszystkich stać na sfinansowanie drogich biletów lotniczych i wszelkich dodatkowych opłat związanych z wyborem tej formy transportu. Dla wielu osób także różne zdarzenia losowe mogą okazać się tragiczne w skutkach. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której nasz bagaż ginie lub gdy z określonego powodu jesteśmy zmuszeniu zrezygnować z lotu, podczas gdy linie lotnicze nie przewidują możliwości zwrotu biletu. W większości przypadków nasze szanse na odzyskanie pieniędzy są znikome, chyba że wcześniej postaraliśmy się o wykupienie ubezpieczenia biletu lotniczego.

Decydując się na zakup drogiego biletu, często staramy się w możliwie największym stopniu ograniczyć wszelkie wydatki związane z podróżą i bez zastanowienia rezygnujemy z ubezpieczenia. Czy jest to dobre posunięcie? Niekoniecznie. Wystarczy wyobrazić sobie opisane powyżej sytuacje, aby zdać sobie sprawę, że brak ubezpieczenia biletu może pozbawić nas znacznej ilości gotówki, a nawet ważnych przedmiotów i dokumentów. Z tego też powodu każdy powinien indywidualnie rozważyć, czy w danym przypadku ubezpieczenie może nam rzeczywiście pomóc.

Najpopularniejszą formą ubezpieczenia biletu lotniczego jest ubezpieczenie od rezygnacji z podróży. Jego zakupu można dokonać bezpośrednio podczas zakupu biletu lub też krótko po jego nabyciu. Jego koszt waha się zwykle w granicach 3 proc. ceny biletu, więc teoretycznie nie jest dużym wydatkiem. Problem polega jednak na tym, co ubezpieczyciel oferuje osobie, która zdecyduje się na zakup polisy. Warunki wypłaty odszkodowania, a więc zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu, są ściśle określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) i przewidują wiele wyłączeń. Należy tylko podkreślić, że musimy mieć naprawdę ważny powód, aby spełnić warunki polisy.

Ubezpieczenie lotnicze zazwyczaj obejmuje określony pakiet usług, takich jak np. OC, assistance, NNW czy koszty leczenia za granicą. Często nie potrzebujemy tego typu opieki powiązanej z biletem, choćby z tego względu, że posiadamy ją z innego źródła, np. z polisy karty kredytowej. Przed zakupem biletu i zdecydowaniu się na dopłacenie do ubezpieczenia należy więc dokładnie wczytać się w OWU i samodzielnie stwierdzić, czy polisa daje nam rzeczywistą ochronę, czy stanowi tylko zbędny wydatek.

Emilia Kasińska