Czy ubezpieczenie AC pokryje koszt każdej naprawy?

2014-02-07 14:00:00

Ubezpieczenie AC jest dobrowolne. Sam kierowca decyduje, czy skorzysta z oferty ubezpieczyciela dotyczącej polis AC.

Polisy Autocasco (AC) to przydatny rodzaj ubezpieczenia. Jego celem jest ochrona samochodu oraz jego wyposażenia (również dodatkowego, jeśli zostało ujęte w umowie) przed takimi zdarzeniami jak: kradzież, zniszczenie czy uszkodzenie. Zakres ubezpieczenia AC zależy od oferty danej firmy ubezpieczeniowej. Szczegóły najlepiej sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Jakie koszty pokryje ubezpieczenie AC?

Choć firmy ubezpieczeniowe stawiają różne warunki, najczęściej ubezpieczenie AC pokryje szkody powstałe w wyniku wypadku lub kolizji z innym pojazdem, zwierzęciem albo osobą, które znajdowały się poza pojazdem kierowanym przez ubezpieczonego.

Ubezpieczenie może również objąć uszkodzenie auta przez osoby trzecie lub zwierzęta. Podobnie, gdy wystąpi kradzież auta lub jego części czy też wyposażenia, które zostało objęte umową ubezpieczeniową. Także jeśli samochód zostanie uszkodzony w wyniku pożaru, wybuchu lub zalania, podtopienia, uderzenia pioruna lub innych zmian atmosferycznych.

Ubezpieczenie AC może być szersze, czyli wzbogacone o pakiet Assistance. Wówczas klient może liczyć na kompleksową opiekę i naprawę auta w razie wypadku lub zniszczenia, awarii pojazdu albo kradzieży. To bardzo rozbudowany pakiet. Firma ubezpieczeniowa zorganizuje i pokryje koszty transportu uszkodzonego samochodu do zakładu mechanicznego. Często również zapewni oraz opłaci wynajem pojazdu zastępczego na czas naprawy auta właściciela polisy AC. Ubezpieczenie może również objąć koszt noclegu w hotelu, jeśli auto zepsuje się w innym mieście. Należy jednak pamiętać, że im większy zakres ubezpieczenia, tym wyższą składkę przyjdzie zapłacić.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie AC?

Istnieją sytuacje, które wykluczają skorzystanie z ubezpieczenia AC. Zazwyczaj wiążą się z celowym lub lekkomyślnym zaniedbaniem ze strony kierowcy. Wśród tych przewinień znajdują się: prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, jazda autem bez ważnych badań technicznych lub pojazdem wymagającym naprawy.

Podczas wyboru ubezpieczenia AC powinniśmy brać pod uwagę częstotliwość wyjazdów i skalę pokonywanych odległości. AC to przydatna oferta, ale nie pokryje wszystkich strat. Nie jest też koniecznie potrzebna wszystkim kierowcom.

Marzena Kazbieruk