Na czym polega 30-dniowe ubezpieczenie samochodu?

2014-01-29 19:00:00

Ubezpieczenie 30-dniowe samochodu należy do grupy ubezpieczeń na krótki termin. Czy każdy może je nabyć? Na czym ono polega?

Standardowe ubezpieczenie samochodu trwa rok. Właściciel pojazdu wykupuje polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Umowa zostaje spisana na podstawie danych samochodu oraz jego właściciela, a także historii kierowcy jako osoby już wcześniej ubezpieczającej pojazd. Ponadto istnieje możliwość 30-dniowego ubezpieczenia samochodu. Czy jednak wszyscy mogą z niej skorzystać?

Kto może ubezpieczyć pojazd na 30 dni?

Ubezpieczenie 30-dniowe mogą nabyć komisy oraz salony samochodowe, czyli firmy, które pośredniczą w kupnie i sprzedaży pojazdów. Poza nimi również osoby, które posiadają auto zarejestrowane na określony czas, czyli tzw. pozwolenie czasowe.

O krótkoterminowe ubezpieczenie pojazdu mogą ubiegać się właściciele, którzy posiadają samochód zarejestrowany za granicą, ale nie posiadają umowy OC lub Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Mogą się o nie starać także właściciele aut zarejestrowanych poza granicami Polski, ale przebywający na jej terenie na tyle długo, że ich umowa graniczna lub Zielona Karta straciła ważność.

Podobnie właściciele aut zabytkowych oraz historycznych, jak również pojazdów wolnobieżnych, z wykluczeniem maszyn znajdujących się w posiadaniu rolników i służących do pracy w gospodarstwie rolnym. Rolnik, który dysponuje pojazdem wolnobieżnym, ale nieużytkowym, może objąć go polisą krótkoterminową, ale nie krótszą niż trzymiesięczna.

Zasady regulujące ubezpieczenie 30-dniowe samochodu

Ubezpieczenie krótkoterminowe nie jest przeznaczone dla przeciętnego posiadacza pojazdu. Nie zmienia to faktu, że jeśli zakupimy auto z tego typu ubezpieczeniem, musimy zachować tak samo daleko idące bezpieczeństwo podczas kierowania pojazdem. W razie wypadku, stłuczki, dostaniemy odszkodowanie lub zostanie ono wypłacone osobie poszkodowanej, ale należy pamiętać, że konsekwencje będą również bardzo realne. Orzeczenie o naszej winie pociągnie skutki prawne oraz następstwa wynikające z sankcji nałożonych przez daną firmę ubezpieczeniową.

Kierowcy kupujący auto z polisą krótkoterminową powinni zapamiętać, że tego rodzaju ubezpieczenia nie trzeba wypowiadać. Wygasa ono po upływie 30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu. 

Ilona Maciejuk