Jak działają ubezpieczenia uczniów?

2014-01-29 19:39:00

Na co dzień nie myślimy o przykrych zdarzeniach, które mogą spotkać dziecko w szkole. Ponieważ takie sytuacje występują, firmy ubezpieczeniowe proponują ubezpieczenia uczniów.

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia uczniów obejmują następstwa nieszczęśliwych wypadków, których efektem są uszkodzenia ciała i pogorszenie stanu zdrowia. Wypłacane są w momencie doznania uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej lub nawet jej śmierci. Nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu firmy ubezpieczeniowej to niespodziewane i nagłe zdarzenie wywołane przez czynniki zewnętrzne.

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia uczniów

Jeśli nastąpi 100-procentowy uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ucznia, wypłacana jest pełna suma ubezpieczenia. Jeśli natomiast zaistnieje uszczerbek częściowy, wypłacana jest określona część, która odpowiada procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Firmy ubezpieczeniowe proponują w swojej ofercie również dodatkowe świadczenia umowne. Należą do nich między innymi: świadczenia zasiłkowe wypłacane za każdy dzień niezdolności do nauki, zwrot kosztów leczenia z powodu nieszczęśliwego wypadku, zwrot kosztów za protezy oraz inne przedmioty ortopedyczne, jak również zwrot kosztów pogrzebu w sytuacji śmierci ucznia.

Zazwyczaj ubezpieczającym jest szkoła, która wykupuje ubezpieczenie grupowe dla wszystkich uczniów. Wówczas to ona decyduje o wariancie ubezpieczenia dla swoich uczniów. Każdy rodzic ma prawo zapytać o ubezpieczenie swojego dziecka, zapoznać się z tym, co obejmuje i jak szeroki jest jego zakres.

Procedura ubezpieczenia uczniów

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) powinno zostać podpisane przed rozpoczęciem roku szkolnego. Oto teoretyczny tryb postępowania: pod koniec upływającego roku szkolnego dyrektor szkoły spotyka się z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej, następnie wybiera ubezpieczenie najkorzystniejsze dla uczniów, konsultując swoją decyzję z radą pedagogiczną.

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne i żaden rodzic nie może zostać zmuszony do jego podpisania. Mimo to szkoła ma obowiązek zapewnić dziecku maksymalne bezpieczeństwo. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za sytuacje zaistniałe poza obszarem placówki, nawet jeśli wydarzyły się w drodze ze szkoły lub do niej.

Szkoła jest zobowiązana do przestrzegania procedur ubezpieczeniowych oraz poinformowania firmy ubezpieczeniowej o wszelkich wypadkach, które zaszły na jej terenie. Kwestia ubezpieczenia pozostaje w gestii dyrekcji szkoły, która powinna w tym zakresie dokonać wyboru najlepszego dla dzieci.  

Marzena Kazbieruk