Poznaj najważniejsze rodzaje ubezpieczeń

2014-01-21 12:54:00

W życiu pojawiają się różne nieprzewidziane zdarzenia, w wyniku których możemy doznać uszczerbku na zdrowiu albo stracić część majątku. Z tego powodu warto poznać najważniejsze rodzaje ubezpieczeń i dowiedzieć się na temat korzyści, jakie nam zapewniają.

Rzadko kiedy jesteśmy tak przezorni, by zabezpieczyć przed najgorszymi scenariuszami, jakie może nieść ze sobą życie. Ze względu na to, że bywa ono pełne zaskakujących sytuacji, warto w porę ubezpieczyć przynajmniej to, co jest dla nas najcenniejsze - życie, zdrowie oraz najbardziej wartościowe składniki majątku, takie jak chociażby dom. W przypadku zaistnienia szkody, ubezpieczyciel pokryje część lub całość kosztów związanych z jej naprawą. W przypadku śmierci ubezpieczonego, choć na pewien czas pieniądze z polisy zapewnią jego rodzinie środki potrzebne do życia na co najmniej tym samym standardzie, na jakim funkcjonowała przed jego odejściem.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to produkt finansowy, który gwarantuje świadczenia rodzinie oraz osobom bliskim, które są na utrzymaniu ubezpieczonego, w przypadku jego zgonu. W razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby ze skutkiem śmiertelnym, ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty określonej w polisie sumy.

Rola ubezpieczenia na życie z roku na rok wzrasta, a sam produkt oferuje coraz więcej opcji. Polisa na życie może być również produktem inwestycyjnym, dzięki czemu może zapewnić pożądany zysk, a w przypadku śmierci ubezpieczonego, stać się najprostszym sposobem na przekazanie części majątku - pieniędzy, za które polisa została wykupiona. Ubezpieczenia na życie można zatem podzielić na dwa rodzaje:

  • polisy ochronne – jest to klasyczne ubezpieczenie na życie. Jeśli osoba ubezpieczona umrze, jego najbliżsi otrzymają określoną w umowie rekompensatę;
  • polisy oszczędnościowe, zwane również inwestycyjnymi - dają one możliwość pomnażania majątku z myślą o przyszłości ubezpieczonego. Pieniądze ulokowane na rachunku ubezpieczenia są inwestowane na rynku gospodarczym, jednocześnie pełniąc funkcję zabezpieczenia finansowego rodziny na wypadek śmierci osoby ubezpieczanej.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe chronią przed utratą lub zniszczeniem części majątku. Zabezpieczają również osoby poszkodowane.

Trzy podstawowe rodzaje ubezpieczeń majątkowych to:

  • ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe - dotyczą ubezpieczenia w razie wypadku przy pracy oraz pojawienia się choroby zawodowej. W zależności od rodzaju polisy, można pobrać świadczenie jednorazowe lub też otrzymywać regularne wypłaty;
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - na jego mocy świadczenie wypłacane jest osobie pokrzywdzonej przez ubezpieczyciela osoby ubezpieczonej, sprawcy zdarzenia objętego ochroną;
  • ubezpieczenie mienia - chroni osobę ubezpieczoną przed finansowymi skutkami zniszczenia czy też utraty majątku, np. na skutek kradzieży, pożaru.

Polisy ochronne to nie tylko forma opieki finansowej roztaczanej nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną, ale również możliwość inwestowania pieniędzy. Szeroki zakres usług, jakie oferują towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach sprzedawanych przez nie polis, pozwoli dobrać produkt ubezpieczeniowy do indywidualnych preferencji każdego konsumenta.

Marzena Kazbieruk