Czy firma zagraniczna może założyć w polskim banku konto?

2014-01-30 20:00:00

Firmy zagraniczne nie mają prostej drogi do tego, by móc posiadać konto w polskim banku. Często przepisy stosowane przez banki są nazbyt restrykcyjne. Kiedy zagraniczny przedsiębiorca będzie mógł założyć ROR w Polsce?

Firma zagraniczna może założyć konto w polskim banku, ale jest to złożony proces. Zwłaszcza gdy instytucja nie ma oddziału w Polsce.

Kroki do założenia konta dla firmy

Polskie firmy przy zakładaniu konta bankowego nie napotykają większych trudności. Należą do grupy klientów, którymi bank jest szczególnie zainteresowany. Przedsiębiorstwo ma zazwyczaj stałe wpływy, wyższe od przychodów prywatnego klienta. Rejestracja firm w banku również nie nastręcza problemów. Następuje automatyczna kwalifikacja do danej grupy przedsiębiorstw. Niestety, jeśli firma została założona za granicą i nie ma ani filii, ani placówki w Polsce, trudno określić profil jej działalności wedle polskich standardów.

Sprawdź też: Nie zawsze warto zakładać konto firmowe

Otwarcie konta dla firmy zagranicznej to wyzwanie dla banku, który bierze pod uwagę poszerzenie klienteli o zagranicznych przedsiębiorców. W pierwszej kolejności musi dokonać klasyfikacji działalności zagranicznego przedsiębiorcy. Tę utrudnia głównie fakt, że dany podmiot gospodarczy został założony na innych zasadach niż jednostka polska. Równie istotna jest kwestia prawa gospodarczego, zróżnicowanego w poszczególnych państwach. Przychylniej rozpatruje się wnioski firm działających w Unii Europejskiej, których prawo jest zbliżone do polskich przepisów.

Konto dla firm zagranicznych jest jednak możliwe w polskim banku. Wystarczy przejść konieczne procedury oraz dostarczyć komplet niezbędnych dokumentów.

Jakie dokumenty dostarczyć do banku?

Najważniejszymi dokumentami są odpis z zagranicznego odpowiednika rejestru handlowego oraz kopia umowy spółki, statutu lub aktu założycielskiego albo analogicznego dokumentu. Niektóre banki są mniej wymagające i poprzestają na jednym z powyższych dokumentów. Materiały należy zwykle przetłumaczyć na język polski. Część banków przyjmuje dokumentację w rodzimym języku danej firmy zagranicznej.

Jak dokonać niezbędnych formalności?

Można sporządzić kopię odpisu z rejestru handlowego i umowy przedsiębiorstwa u lokalnego notariusza. Inna droga to legalizacja danego dokumentu. Kolejną opcją jest sporządzenie tłumaczenia przysięgłego, które bazuje na notarialnych i zalegalizowanych kopiach.

Sprawdź też: Czym konto firmowe różni się od konta osobistego?

Konto dla firm zagranicznych nie jest problemem samym w sobie. Wymaga jedynie zebrania większego korpusu dokumentów oraz często przełożenia ich na język polski. 

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam