Od czego zależy numer konta w banku?

2014-01-21 14:08:00

Każde konto, które konsument, przedsiębiorca bądź instytucja posiada w banku, posiada swój indywidualny numer. Czy wiesz, od czego zależy ilość cyfr oraz oznakowanie poszczególnych numerów rachunków osobistych? Dowiedz się, co numer konta może powiedzieć o właścicielu rachunku.

Jeszcze do 2004 roku numery kont osobistych mogły znacznie się od siebie różnić - pojawiały się w nich niekiedy spacje, litery, a nawet myślniki. Jednak właśnie w 2004 roku został zakończony proces standaryzacji adresów rachunków bankowych. Konto w banku ma obecnie niemal każdy dorosły człowiek, zatem warto poznać części składowe numeru rachunku bankowego, które go identyfikują.

Standard NRB

W 2004 r. został wprowadzony standard NRB, czyli Numer Rachunku Bankowego, ujednolicając zapis adresów rachunków we wszystkich bankach. Jego opracowanie miało spowodować nie tylko ujednolicenie procedur bankowych, ale również wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa związanego z przelewami i innymi operacjami finansowymi, przeprowadzanymi na kontach konsumentów i przedsiębiorstw.

Co oznacza numer konta bankowego?

Oznaczenie konta bankowego charakteryzuje się łańcuchem 26 cyfr, ułożonych w kolejności nieprzypadkowej, poprzedzonych sygnaturą PL - symbolizującą dane państwo (w tym przypadku Polskę). Zaraz po oznaczeniu kraju, pojawia się dwuznakowa liczba kontrolna, która jest wygenerowana na podstawie układu pozostałych 24 cyfr. Na jej podstawie możliwe jest wykrywanie na bieżąco potencjalnych pomyłek, które mogą pojawić się np. podczas wpisywania do formularza przelewu numeru rachunku danej osoby czy instytucji. Kolejnych osiem cyfr to numer rozliczeniowy jednostki banku. Ciąg ten niesie informację, nie tylko na temat tego, w którym banku klient ma konto, ale także w jakiej konkretnie jego filii, oddziale. Ostatnich szesnaście cyfr to numer rachunku klienta. Tworzy się go zgodnie z wymogami opracowanymi przez dany bank.

Omawiając temat budowy numerów kont, wspomnieć należy o kodach IBAN oraz SWIFT. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem numeru NRB dla transakcji międzynarodowych. Pojawia się w przypadku przelewów dokonywanych za granicą, z wpłatą na polskie konto oraz gdy przelew wykonywany jest z Polski na konto zagraniczne. Kod SWIFT oznacza również niezbędny jest do dokonywania transakcji międzynarodowych. Składa się z 8 cyfr, unikalnych dla konkretnego banku, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest on stały i niezmienny, dzięki czemu możliwa jest poprawna identyfikacja danej instytucji finansowej.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam