Czy rolnik ma takie same szanse na kredyt jak etatowiec?

2014-01-08 09:30:00

Uzyskanie kredytu przez rolnika nie jest łatwe. Ze względu charakter zarobkowania, którego wysokość zależy od wielu czynników (nawet takich jak pogoda w przypadku upraw rolnych), wiele banków ostrożniej podchodzi do tematu finansowania osób trudniących się rolnictwem. Na jakich warunkach rolnik ma szansę otrzymać pożyczkę?

Osoby pracujące w branży rolniczej raczej trudno uznać za uprzywilejowane w zakresie kredytów bankowych. Wnioskodawcy zatrudnieni na umowę o pracę mogą otrzymać kredyt niemal od ręki. Banki wykazują przy tym większą dozę zaufania co do terminowej spłaty rat w stosunku do osób, które posiadają umowę o pracę, bo ta gwarantuje im stały i pewny dochód. Dzięki temu miesięczne wynagrodzenie wnioskodawcy pojawia się na jego koncie osobistym co miesiąc. W przypadku rolnika praktycznie nigdy nie można mieć pewności, że pieniądze pochodzące ze sprzedaży produktów rolnych będą zasilały jego kieszeń regularnie.

Badanie zdolności kredytowej rolnika

Chcąc otrzymać kredyt, osoba trudniąca się rolnictwem musi spełnić kilka wymogów w zakresie formalności. Do podstawowych dokumentów, które powinien przedstawić klient, należy zaświadczenie z urzędu gminy określające zysk z gospodarstwa rolnego. Pismo zawiera informacje o ilości hektarów przeliczeniowych oraz wycenia jego dochodowość roczną. Jeśli rolnik sprzedaje także produkty niesezonowe (np. mleko), powinien dostarczyć także faktury sprzedaży, przynajmniej z ostatniego półrocza. Jako dodatkowe źródło dochodu niektóre banki uznają także dotacje unijne, dlatego jeśli rolnik je otrzymuje, dobrze przedstawić w banku także stosowne decyzje o ich wysokości.

Przy wyliczaniu zdolności kredytowej bank porównuje wysokość dochodów ze średnimi wydatkami miesięcznymi. Są one związane z utrzymaniem gospodarstwa rolnego oraz obciążeniami wynikającymi z posiadanych już kredytów.

Preferencyjne kredyty dla rolników

Zakup maszyn lub urządzeń rolniczych najlepiej finansować poprzez kredyty preferencyjne. Wielu rolników korzysta z takiej możliwości, choć wymagają one z reguły nieco większej ilości formalności koniecznych do dopełnienia, a także opracowania planu inwestycyjnego. Znacznie łatwiej jest przy tym uzyskać kredyt z zabezpieczeniem hipotecznym.

Pożyczki dla rolników mają w swojej ofercie między innymi: BZ WBK, BGŻ, a także Santander Consumer Bank. W BZ WBK rolnicy mogą liczyć nie tylko na same pieniądze, ale także na komfort możliwości podpisania umowy kredytowej w ich własnym domu, bez konieczności tracenia cennego czasu na dojazdy do oddziału bankowego. BGŻ z kolei przygotował szereg ofert dla rolników, z uwzględnieniem ich poszczególnych potrzeb (np. sfinansowania inwestycji bądź pokrycia szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej). Dostępne są także pożyczki z dotacjami unijnymi. 

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam