Na czym polega kredyt ekologiczny w BOŚ Banku?

2014-01-07 12:30:00

Kredyty z przeznaczeniem na inwestycje ekologiczne to produkty finansowe dostępne w BOŚ Banku. Sprawdź, na czym polegają ich preferencyjne warunki.

Bank Ochrony Środowiska stale zwiększa liczbę produktów prośrodowiskowych. Aż jedna piąta udzielanych przez niego pożyczek wspiera inwestycje ekologiczne. Oferta pożyczek BOŚ Banku umożliwia uzyskanie preferencyjnych warunków, które najczęściej pozwalają na obniżenie oprocentowania w stosunku do jego standardowych wartości spotykanych na rynku pożyczek.

Kredyty ekologiczne na budowę domu

BOŚ Bank dysponuje produktami finansowymi na inwestycje ekologiczne dla osób fizycznych. Planującym zakup bądź budowę domu jednorodzinnego bank oferuje Kredyt Dom Energooszczędny. Klienci chcący pozyskać w ten sposób fundusze na budowę nieruchomości powinni zdecydować się na postawienie domu w jednym ze standardów energetycznych NFOŚiGW, pozwalających na oszczędność energii lub ograniczenia emisji CO2.

Sprawdź też: Zainwestuj w ekologiczny dom

Kredyt kierowany jest również do osób kupujących mieszkania w domach wielorodzinnych, gdzie pomieszczenia zostały wykonane z zachowaniem standardów energetycznych.

Kredyty ekologiczne na urządzenia

BOŚ Bank wspiera także inwestycje ekologiczne w zakresie urządzeń pozwalających na korzystanie z energii odnawialnej. Takim kredytem jest Słoneczny EkoKredyt, który umożliwia klientom indywidualnym oraz wspólnotom mieszkaniowym uzyskać zwrot nawet 45 proc. kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Z pożyczek preferencyjnych mogą skorzystać również mikroprzedsiębiorstwa decydujące się na zakup pomp ciepła, rekuperatorów, przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów dociepleń budynków i wielu innych urządzeń, mających pozytywny wpływ na środowisko. Klienci indywidualni mogą natomiast korzystać z kredytów hipotecznych o szerokim zakresie zastosowania, w przypadku gdy posiadają dom jednorodzinny lub wielorodzinny dysponujący urządzeniami do pozyskiwania energii odnawialnej.  

Kredyty ekologiczne dla przedsiębiorstw

BOŚ Bank oferuje również kredyty na inwestycje ekologiczne dla różnej wielkości przedsiębiorstw. Kredyt z Klimatem dotyczy przedsięwzięć pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną lub elektryczną oraz budowy systemów OZE.

Sprawdź też: Nie tylko agroturystyka - jak zarabiać na ekologicznym biznesie?

Poza przedsiębiorstwami jest kierowany także do jednostek samorządu terytorialnego, fundacji oraz wspólnot mieszkaniowych. Mikroprzedsiębiorstwom dedykowany jest Kredyt EnergoOszczędny, który pozwala sfinansować inwestycje prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. 

Kredyt z Dobrą Energią pozwala pokryć do 90 proc. kosztu netto inwestycji przy budowie m.in. biogazowni, elektrowni wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych, instalacji energetycznego wykorzystania biomasy, a nawet do 100 proc. w przypadku jednostek samorządu terytorialnego. Kredyty ekologiczne pozwalają również sfinansować zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska, inwestycje prowadzące do oszczędności w zakresie energii elektrycznej, wody, surowców wykorzystywanych do produkcji, energii cieplnej, składowanie i zagospodarowanie odpadów, oczyszczanie ścieków oraz uzdatnianie wody.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam