Gdzie po kredyt przy umowie-zleceniu od 3 miesięcy?

2014-01-31 13:00:00

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych mają nieco utrudniony dostęp do kredytów. Przy spełnieniu pewnych warunków możliwe jest jednak zaciągnięcie pożyczki nawet przez osobę pracującą na umowie-zleceniu zaledwie od 3 miesięcy.

Pomimo tego, że banki niechętnie udzielają pożyczek osobom zarobkującym na podstawie umów cywilnoprawnych, o fundusze mogą starać się konsumenci spełniający pewne wymagania, przede wszystkim dotyczące ciągłości zatrudnienia. Ponadto najłatwiej na rynku finansowym mają stali klienci banku, w tym przypadku osoby, które od wielu lat posiadają rachunek w jednej instytucji. Regularne wpływy dochodów wiążą się z licznymi przywilejami.

Sprawdź też: Lista banków, które pożyczą na umowę-zlecenie

Dla zatrudnionych od przynajmniej pół roku

Banki doceniają przede wszystkich klientów, którzy wykonują pracę w sposób ciągły. Pracując na podstawie umowy cywilnoprawnej przez okres 3 miesięcy, nie jesteśmy dla banku wiarygodnymi kredytobiorcami. Minimalne wymagania co do czasu zatrudnienia osoby uzyskującej dochód z umowy-zlecenie lub umowy o pracę wynosi 6-12 miesięcy. Banki oczekują również stałego źródła dochodów i realizowania pracy bez przerw, a także przedstawienia zaświadczeń o zarobkach, czyli rachunków z ostatnich 3 miesięcy.

Idź do banku, w którym masz konto

Łatwiej uzyskać kredyt, gdy posiada się rachunek w banku, w którym wnioskujemy o pożyczkę. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą w także starać się o kredyt hipoteczny. W bankach umowy cywilnoprawne, które trwają od długiego czasu, traktowane są czasem na równi z prowadzeniem działalność gospodarczej czy umowami o pracę. Szanse na kredyt zależą jednak od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, czyli przede wszystkim jego zdolności kredytowej. Zatrudnienie na umowę cywilnoprawną nie zamyka drogi kredytu, ale w takim przypadku trzeba sprostać większym wymaganiom instytucji bankowych.

Gdy zmienialiśmy prace, wystarczą 3 miesiące!

Ile trzeba pracować na umowie zlecenie, by móc uzyskać kredyt? Niestety, z reguły wymóg dotyczy pełnego roku. Odstępstwem od niego może być fakt gdy zmieniliśmy pracodawcę, a jednocześnie między umowami nie było przerwy, która przekraczałaby miesiąc. Wtedy pracując u nowego pracodawcy tylko 3 miesiące, będziemy mieć szansę na pożyczkę - o ile łącznie nasze zatrudnienie z tytułu umów-zleceń u wszystkich pracodawców przekracza rok.

Ilona Maciejuk