Jakie oprocentowanie zaproponuje bank studentowi?

2014-01-16 15:00:00

Kredyty studenckie to szansa na sfinansowanie nauki wielu studentów. Z jakimi korzyściami spotkają się uczniowie decydujący się na ten produkt bankowy? 

Preferencyjne kredyty kierowane do studentów zostały wprowadzone w celu łatwiejszego finansowania nauki bądź związanych z nią wydatków osób nie dysponujących odpowiednią ilością środków finansowych. Z kredytów kierowanych do studentów może skorzystać każdy żak bez względu od typu uczelni na którą obecnie uczęszcza. Wniosek o przyznanie kredytu studenckiego mogą złożyć zarówno studenci uczelni publicznych, jak i prywatnych.

Oprocentowanie kredytów studenckich

Oprocentowanie kredytów studenckich jest bardzo korzystne - wynosi połowę wartości stopy redyskontowej weksli NBP. Stopa redyskonta weksli NBP aktualnie zamyka się w granicach 2,75 proc., w związku z czym oprocentowanie nominalne kredytu studenckiego kształtuje się na poziomie 1,375 proc.

Zmiany w wysokości odsetek

Jak wspomnieliśmy, wartość odsetek, które płaci student, zależy od zmiennej stopy redyskonta weksli NBP. Przy wystąpieniu pewnych okoliczności może się zmienić, obniżając tym samym wysokość miesięcznej raty zadłużenia. Studenci, którzy zdecydują się na regulowanie całości pożyczki w okresie dwuletniej karencji w spłacie, następującej po zakończeniu studiów, mogą liczyć na zniesienie odsetek. Okres spłaty zobowiązania może zostać skrócony bez ponoszenia jakiejkolwiek prowizji.

Osoby, które zaciągnęły kredyt studencki, ale w trakcie jego comiesięcznego wypłacania zrezygnowały ze studiowania, muszą rozpocząć regulowanie długu miesiąc po dacie wyznaczającej utratę statusu studenta. Takie okoliczności wpływają również na zmianę oprocentowania kredytu, które wynosi wówczas trzy czwarte stopy redyskonta weksli NBP.

RRSO kredytu studenckiego

Rzeczywiste oprocentowanie kredytu studenckiego liczone przy użyciu RRSO jest nieco wyższe niż oprocentowanie nominalne. Wiąże się to z koniecznością doliczenia prowizji, która przy pełnym poręczeniu spłaty zobowiązania ze strony BGK wynosi 1,5 proc. od każdej transzy. Omawiając przypadek kredytu w PKO BP, szacując oprocentowanie pożyczki, od każdej wypłaconej raty trzeba doliczyć 1 proc. prowizji. Przy finansowaniu opiewającym na 30 tys. zł, pobieranym przez 5 lat z dwuletnim okresem karencji, PKO BP wylicza RRSO na 1,04 proc. 

Koszt skorzystania z takiego rozwiązania, jakim jest kredyt studencki może być wyższy, niż wspomniano powyżej, gdyż instytucje udzielające tego rodzaju pożyczek nierzadko wymagają od konsumentów prowadzenia rachunku bankowego, które często bywają płatne. Dodatkowe koszty mogą obejmować aneksy do umowy, monity od banku, odpisy umowy kredytowej, opłaty za przekształcenie warunków na wniosek kredytobiorcy, zmianę numeru konta, na jakie przelewane są raty, sporządzenie historii zadłużenia. Różnice w kosztach mogą również wynikać z rozbieżności pomiędzy rodzajem rat, które w tym przypadku można określić na stałe lub malejące. Warto pamiętać, że RRSO kredytu studenckiego, nawet przy uwzględnieniu dodatkowych opłat, jest i tak dużo niższe od oprocentowania standardowych kredytów gotówkowych.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam