Jak szybko zlikwidować konto bankowe?

2014-02-07 02:00:00

Jeśli nie chcemy mieć już konta w danym banku, możemy je po prostu zlikwidować. Zrezygnować z ROR-u możemy na kilka sposobów.

W celu zlikwidowania konta osobistego wystarczy złożyć pisemny wniosek do dowolnej placówki banku, w którym posiadamy ROR. Najlepiej i najszybciej dla nas będzie, jeśli złożymy ten wniosek w naszym oddziale macierzystym, czyli tam, gdzie zakładaliśmy konto. Likwidując ROR musimy dokładnie sprecyzować, co ma się stać z pieniędzmi znajdującymi się na nim. Możemy je wypłacić w bankomacie, ale możemy je też również przelać na innego konta do innego banku. Pamiętać należy tylko o tym, że tego typu operacje księgowane na rachunku bywają z opóźnieniem, nawet kilkudniowym. Co istotne, w czasie trwania wypowiedzenia jesteśmy zobowiązani do zwrócenia karty debetowej wydanej do rachunku. Upewnić należy się przy tym, że bank nie pobierze od nas opłaty za zbyt wczesną likwidację konta.

Zrezygnowanie z posiadania konta bankowego sprowadzać się może także do wysłania pocztą pisemnego wniosku o zamknięcie rachunku. Wniosek musi być przez nas własnoręcznie podpisany, a podpis powinien być zgodny z jego wzorem, jaki ustanowiliśmy w banku podczas zawierania umowy o ROR. Okres wypowiedzenia rachunku zwykle zawiera się między 14 a 30 dniami. Obowiązuje od momentu, gdy bank zaakceptuje nasze wypowiedzenie. Niektóre instytucje finansowe umożliwiają również likwidację konta przez infolinię, bankowość internetową czy kontakt z pracownikami wirtualnego oddziału (jeśli takowy posiadają).

Jeśli jednak zależy nam na czasie, chcemy zlikwidować nasze konto bankowe jak najszybciej, pozostaje złożenie osobiście u doradcy bankowego pisemnego wniosku z rezygnacją z ROR.

Emilia Kasińska