Jak przekształcić konto indywidualne we wspólne?

2014-02-03 23:00:00

W wyniku różnego rodzaju splotów wydarzeń pojawiają się sytuacje, w których chcemy przekształcić indywidualne konto osobiste we wspólny rachunek bankowy. Jak przebiega ten proces?

Na początku warto zaznaczyć, że o ile w większości banków przekształcenie konta osobistego we wspólne nie powinno być problemem, o tyle znajdą się też instytucje, które odmówią nam przeprowadzania tego typu zmiany lub też zmiany będą dostępne tylko w pewnym zakresie, np. zaistnieje możliwość zmiany konta osobistego we wspólne, ale bez możliwości przekształcenia konta wspólnego na indywidualne.

Jeśli już zdecydujemy się na przeprowadzenie operacji przekształcenia konta osobistego we wspólne, konieczne będzie udanie się do placówki danego banku. Co ważne, przy podpisywaniu stosownych dyspozycji i aneksów do wcześniej zawartych umów, niezbędna będzie obecność wszystkich stron umowy, a także posiadanie przy sobie dokumentów potwierdzających naszą tożsamość. Operacja zmiany właścicieli rachunku jest zazwyczaj zarezerwowana dla małżeństw i osób pozostających w stałym związku, jednak może być też przeprowadzona przez członków rodziny czy nawet przyjaciół i znajomych.

Warto wiedzieć, że cała operacja wiąże się także w większości przypadków z dodatkowymi opłatami. Na szczęście nie są to wysokie kwoty i mieszczą się one w granicach od 10 do 30 zł. W przypadku, gdy np. małżonkowie posiadają dwa indywidualne rachunki w danym banku, muszą też indywidualnie ponosić opłaty związane z ich posiadaniem. Taka zmiana, nawet płatna, zdecydowanie zmniejszy tego typu wydatki.

Kolejną ważną kwestią jest zakres uprawnień do konta. Jeśli chcemy, by z naszego ROR-u mogła korzystać też inna osoba, posiadacz konta może upoważnić np. współmałżonka na zasadzie pełnego pełnomocnictwa do swobodnego korzystania z rachunku, na równych zasadach, jednak może też ustanowić pełnomocnictwo częściowe i określić pewien zakres swobody w korzystaniu z ROR-u.

Zazwyczaj przekształcenie konta osobistego we wspólne odbywa się poprzez ustanowienie drugiej osoby współposiadaczem do już posiadanego rachunku, jednak niektóre banki przeprowadzają całą operację w zupełnie inny sposób, wymagając otwarcia zupełnie nowego konta i zamknięcia poprzedniego. Zanim zdecydujemy się na połączenie, warto dowiedzieć się, czy nasz obecny bank daje taką możliwość i w jaki sposób przeprowadza tego typu zmianę.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam