Jakie dokumenty sa potrzebne przy kredytycie dla firmy?

2013-12-23 23:44:00

Kredyt dla firm z reguły służy przedsiębiorcom do sfinansowania działań mających na celu zwiększenie obrotów firmy. Mogą być nimi nowe inwestycje lub bieżąca działalność. Dzięki dodatkowym środkom, firma może sobie pozwolić na np. zakup nowego środka transportu lub maszyn potrzebnych do rozbudowy linii produkcyjnej.

Decyzja o wyborze instytucji pożyczkowej jest bardzo ważna również ze względu na to, że każdy bank oferuje nam inne parametry kredytowe oraz wymaga odmiennych formalności. Nierzadko starania o kredyt w różnych bankach generują także odmienne wydatki. Pierwszym kosztem, na który możemy się natknąć, nawet w sytuacji, kiedy bank nie udzieli nam finansowania, jest opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego. W niektórych bankach wynosi ona nawet 1000 zł. Każdy potencjalny kredytobiorca powinien przede wszystkim zwrócić szczególną uwagę na oprocentowanie kredytu oraz prowizję. Nie bez znaczenia jest również ubezpieczenie, które coraz częściej jest stałym elementem kredytu.

Niezbędne dokumenty

W każdym banku, bez względu na to, czy jesteśmy już jego klientem, czy nie, w trakcie procesu ubiegania się o pożyczkę, dokumentem niezbędnym do weryfikacji naszej firmy będzie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczych, potwierdzenie nadania numeru NIP oraz REGON.

Kolejnym etapem starań o kredyt dla przedsiębiorcy jest przedłożenie dokumentacji związanej z dochodami prowadzonej działalności. W przypadku książki przychodów i rozchodów, przedsiębiorca może przedstawić podsumowania z KPiR. Osoby rozliczające się za pośrednictwem ryczałtu mogą przedłożyć PIT-36 do 30 czerwca włącznie. W drugiej połowie roku są jednak zobowiązane do okazania ewidencji przychodów. Wielu przedsiębiorców rozlicza się poprzez kartę podatkową. Należą do nich chociażby taksówkarze czy fryzjerzy. Wówczas są oni zobowiązani do okazania potwierdzeń płatności zaliczek na podatek dochodowy lub składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uproszczona forma dokumentowania dochodu

Istnieje kilka banków, które łagodniej potraktują przedsiębiorstwa, niestanowiące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w zakresie wymogów formalnych służących udokumentowaniu ich dochodu. Często honorowane jest w takich przypadkach dostarczenie potwierdzeń 6 ostatnich wpłat do Urzędu Skarbowego oraz 6 wpłat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam