Pomysły na kredyty dla firm bez obciążania hipoteki

2013-12-24 17:45:00

Banki, udzielając klientom pożyczek, często wymagają od nich zabezpieczenia w postaci hipoteki. Co zrobić, gdy nie możemy sobie pozwolić na taką formę zabezpieczenia spłaty pożyczki?

Hipoteka wpisana do księgi wieczystej nieruchomości jest najpewniejszym i dość chętnie stosowanym przez banki zabezpieczeniem. Jeśli mamy dom, ziemię bądź lokal pod zastaw, bardzo łatwo uzyskać kredyt. Co zrobić, gdy nie posiadamy takiego zabezpieczenia? Na rynku bankowym znajdziemy oferty kredytów bez zabezpieczeń, do których zaliczyć można przede wszystkim kredyty obrotowe oraz kredyty na bieżące wydatki w postaci linii kredytowej.

Dla kogo kredyt bez zabezpieczeń?

Najmniejszy wybór ofert kredytowania mają firmy, rozpoczynające swoją działalność na rynku. Początkujący przedsiębiorcy mają bardzo ograniczone możliwości korzystania z pożyczek bankowych ze względu na to, iż nie mogą wykazać, że firma będzie przynosić dochody. Większość instytucji, aby udzielić firmie funduszy bez pewnych zabezpieczeń, wymaga określonego okresu stażu danego przedsiębiorstwa. Jednym z nielicznych wyjątków na rynku bankowym jest Idea Bank, udzielający kredytów bez zabezpieczeń, nawet przedsiębiorstwom funkcjonującym na rynku gospodarczym dopiero jeden dzień.

Kredyty obrotowe dla firm bez zabezpieczenia hipoteką

Ofertę kredytu obrotowego, który można uzyskać na podstawie zaświadczenia ZUS oraz US lub bez zaświadczenia (w przypadku klientów banku opłacających z rachunku bieżącego składki na ZUS i US), posiada między innymi PKO BP. Jego klienci mogą liczyć na kwoty do 500 tys. zł. bez dodatkowych zabezpieczeń. W ofercie handlowej banku nie widnieją informacje co do wymagań względem minimalnego okresu funkcjonowania firmy oraz obowiązku wykupienia ubezpieczenia.

Rozbudowaną ofertę kredytów bez zabezpieczeń posiada także Raiffeisen Bank. W tej instytucji o kredyt starać się mogą osoby prowadzące własną działalność oraz wykonujące wolne zawody. Raiffeisen Bank oprócz niezabezpieczonych kredytów obrotowych oferuje również linie kredytowe, które można uzyskać na podstawie zaświadczenia z ZUS bądź US. Przy staraniach o kredyt obrotowy lub linię kredytową instytucja nie wymaga przedstawienia zaświadczeń majątkowych ani biznes planu. Jedynym warunkiem stawianym przez Raiffeisen Bank jest staż firmy, który musi wynosić min. 6 miesięcy.

Zabezpieczenie przy kredytach inwestycyjnych

Ubiegając się o kredyty na inwestycje, generujące z reguły znacznie większe wydatki, niż działalność bieżąca przedsiębiorstwa, firmy mogą skorzystać z programu gwarancji de minimis, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W tym programie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać gwarancję na zabezpieczenie spłaty zadłużenia. Ryzyko związane z udzieleniem gwarancji przejmuje Skarb Państwa. Oferty kredytów z gwarancjami de mini mis są realizowane przez wiele banków, m.in. Raiffeisen Bank, Idea Bank, BZ WBK czy Pekao.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam