Kredyt rewolwingowy - co to takiego?

2013-12-24 16:10:00

Banki oferują przedsiębiorcom wiele różnych produktów finansowania. Jednym z nich jest kredyt rewolwingowy. Czym jest oraz jakim klientom jest dedykowany?

Kredyt rewolwingowy to krótkotrwała forma kredytowania kierowana do przedsiębiorców. Banki udostępniają im na jego podstawie pewien limit, z którego firmy mogą korzystać w czasie określonym w umowie (a te zazwyczaj podpisywane są na rok). Pieniądze z pożyczki mogą zostać przeznaczone na określony w umowie cel. Dobrze wiedzieć, że środki udostępniane w ramach kredytu rewolwingowego można wykorzystywać wielokrotnie do maksymalnej kwoty zapisanej w umowie, pod warunkiem, że część pożyczonej sumy została wcześniej spłacona. Pod tym względem kredyt rewolwingowy przypomina limit rachunku bankowym.

Okres spłaty kredytu rewolwingowego

Kredyty rewolwingowe udzielane są na dość krótki okres czasu. Najczęściej wynosi on 12 miesięcy, jednak można spotkać się z dłuższymi terminami spłaty, nawet do 36 miesięcy. Krótki czas kredytowania oraz precyzowanie podczas zawierania umowy celu, na jaki przeznaczone mogą być uzyskane w ten sposób pieniądze, pozwala na korzystanie z atrakcyjnych warunków dotyczących oprocentowania oraz uzyskania niskich kosztów kredytu.

Dla kogo kredyt rewolwingowy?

Kredyty rewolwingowe to dobre rozwiązanie dla firm mających chwilowe problemy z płynnością finansową. Możliwość negocjowania zabezpieczenia pożyczki znacznie ułatwia pozyskanie pieniędzy. Gdy płatności wpływające do firmy zmniejszają wysokość zobowiązania, możliwe jest ponowne wykorzystanie z wolnej kwoty zadłużenia na ten sam cel, który został wskazany w umowie z bankiem. Kolejnym atutem tego typu finansowania jest to, że można go zaciągnąć oraz spłacać w walutach obcych.

Jak uzyskać kredyt rewolwingowy?

Wiele banków uzależnia spłaty od cyklu obrotowego firmy, co jest sporym udogodnieniem dla jej właściciela. Przedsiębiorstwa starające się o dodatkowe fundusze muszą okazać przede wszystkim pozwolenie na działalność gospodarczą. Banki wymagają także przedstawienia sprawozdań finansowych, bilansów rocznych oraz zeznań podatkowych. Okres, za jaki trzeba przedstawić takie dokumenty, zależy od sumy, o którą wnioskuje firma, oraz okresu, na jaki pożyczane są pieniądze. Przedsiębiorstwo często jest zobowiązane do przedstawienia również biznes planu wskazującego cel, na jaki udzielony ma być kredyt. Dokument powinien być przygotowany na okres tak długi, jak samo kredytowanie.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam