Zobacz, jakie dokumenty będą potrzebne do kredytu hipotecznego na firmę

2013-12-21 21:50:00

Kredyt hipoteczny dla firm różni się od tego przeznaczonego dla osób fizycznych. Przede wszystkim ich odmienność widać w dokumentach wymaganych przez bank w obu przypadkach.

Kredyt hipoteczny dla firm różni się od kredytu hipotecznego dla klientów indywidualnych między innymi czasem kredytowania, który w przypadku pożyczki na zakup własnego domu mieszkania przez osobę fizyczną wynosić może choćby i trzydzieści lat. Natomiast w przypadku kredytu na inwestycje związane z nieruchomościami firmowymi okres ten jest znacznie krótszy. Zazwyczaj zamyka się w piętnastu latach spłaty (przykładem PKO BP), choć niektóre banki przewidują także pożyczanie firmom pieniędzy na ten cel po rozłożeniu okresu spłaty nawet na 20 lat (jak choćby mBank). Inaczej wygląda również wysokość pożyczanych kwot. W przypadku klientów indywidualnych mówimy zwykle o kwotach od kilkudziesięciu do 400 tysięcy złotych, natomiast firmy zaciągają zwykle kredyty większe, których wysokość przewyższa nawet milion złotych.

Kredyt hipoteczny dla firm wymaga przy tym spełnienia większej ilości warunków - głównie ze względu na potrzebę udokumentowania swojej wypłacalności. Potrzebne są często dodatkowe dokumenty dochodowe, których w analogicznej ilości nie wymaga się w przypadku kredytów indywidualnych.

Dokumenty wymagane od firm

W przypadku przedsiębiorców wymagania formalne są o wiele bardziej restrykcyjne w stosunku do tych, które stawiane są przed konsumentami. Osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą musi wykazać dochody zazwyczaj za bieżący i ostatni rok podatkowy. Oprócz tego wymagane są również inne istotne dokumenty, takie jak zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z należnościami (składkami ubezpieczeniowymi i podatkami).

Od firmy wymaga się dłuższego stażu pracy

W przypadku, gdy do banku zgłasza się konsument, poszukując kredytu hipotecznego, wymaga się od niego zazwyczaj ciągłości pracy już od okresu trzech miesięcy (przy umowie o pracę). Spełnienie tego warunku to pierwszy poważny krok do zdobycia własnego mieszkania. Przedsiębiorstwo, które krótko istnieje na rynku, raczej nie może liczyć na duży kredyt hipoteczny, a czasem w ogóle go nie otrzyma. Znajduje się bowiem w grupie podwyższonego ryzyka kredytowego, czyli trudno ocenić, czy będzie w przyszłości wypłacalne. Z kolei firma, która posiada już ugruntowaną pozycję na rynku jest na tyle wiarygodna, że - jeśli jej historia kredytowa to potwierdzi - staje się rzetelnym klientem.

Niestety w przypadku, gdy firma zmagała się z problemami i odnotowała straty finansowe, choćby niewielkie, raczej na pozytywną decyzję kredytową liczyć nie może. Część banków nie akceptuje również straty, która pojawiła się w finansach firmy w latach ubiegłych, choćby obecny bilans prezentował się bardzo korzystnie.

Ilona Maciejuk