Czy firma na stracie ma szansę na kredyt?

2014-04-14 09:15:00

W historii wielu firm w pewnym momencie nastąpiła sytuacja, kiedy rozliczenie podatkowe uwidoczniło straty. Czy w takiej sytuacji kredyt bankowy jest osiągalny?

Kredyty bankowe mogą być wykorzystane przez firmę na bardzo różne cele. Jedne pomagają w finansowaniu bieżącej działalności, a inne są szansą na dokonanie inwestycji i rozwój przedsiębiorstwa. W jeszcze innych przypadkach kredyt wydaje się być idealnym rozwiązaniem na wyjście z kłopotów finansowych, szczególnie wtedy, kiedy ostatnie rozliczenie podatkowe wykazało, że firma generuje straty. Przedsiębiorca liczący w takiej sytuacji na wyciągnięcie pomocnej ręki przez bank może się jednak srodze rozczarować.

Bez względu na to, o jaki rodzaj kredytu ubiegamy się w banku, instytucja ta musi sprawdzić naszą firmę pod kątem zdolności kredytowej. Jeżeli rozliczenie podatkowe wykazało, że zamiast rozwoju i płynnego działania firma odnotowuje stratę, to bank może to zinterpretować tylko w jeden sposób – jako brak niezbędnej zdolności kredytowej. Oczywiście nie oznacza to, że szanse na zdobycie wsparcia finansowego spadają w naszym przypadku do zera. Choć banki w większości przypadków nawet nie zachcą na poważnie zainteresować się naszą firmą, to możemy też spotkać się z wyjątkami od tej reguły. Teoretycznie istnieje bowiem szansa, że krótkotrwałą strata nie będzie powodem odrzucenia naszego wniosku kredytowego. Dzieje się tak w sytuacji, gdy ujemny wynik finansowy spowodowany jest dużą inwestycją i koniecznością jednorazowej amortyzacji np. nowo tworzonej floty pojazdów. Jest to jednak sytuacja skrajna, która w oczach banku może być potraktowana zarówno jako nasz atut, jak i argument przemawiający za brakiem powodów do rozpatrywania wniosku.

Co pozostaje nam w sytuacji, gdy bank odwrócił się do nas plecami? Oczywiście zawsze możemy skorzystać z pożyczek udzielanych przez firmy pozabankowe. W takiej sytuacji warunki spłaty zobowiązania i generowany przez nie koszt odsetkowy będą z pewnością maksymalnie wygórowane, jednak w skrajnych sytuacjach takie rozwiązanie może okazać się prawdziwym kołem ratunkowym.

Jeszcze inną opcją jest wsparcie ze strony państwa. Tutaj pojawia się temat różnego rodzaju dofinansowań udzielanych zarówno przez instytucje krajowe, jak i przez Unię Europejską. Posiadają one wiele zalet, jednak wymagają sporządzenia odpowiedniego wniosku i uzyskania potwierdzenia tego, że przyznane środki zostaną słusznie spożytkowane.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam