Gdzie po kredyty dla małych firm?

2014-05-12 10:37:27

Jeśli przedsiębiorstwo wykazuje odpowiednie dochody, może liczyć na wsparcie większości polskich banków. A jakie szanse na finansowanie mają osoby prowadzące niewielkie działalności gospodarcze? Zobacz, gdzie można udać się po korzystny kredyt dla małej firmy.

To, czy przedsiębiorca będzie miał realną szansę na kredyt, zależy w znacznym stopniu od jego możliwości finansowych, okresu działania na rynku oraz historii kredytowej. Im mniejsza firma, tym trudniej jest uzyskać kredyt w banku. Do firm z sektora MSP zaliczyć możemy przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz osiągające roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro.

Szanse na uzyskanie kredytu dla małej firmy zależą nie tylko od sytuacji finansowej danego podmiotu gospodarczego, ale również od rodzaju kredytu, na który firma się zdecyduje. Na rynku finansów funkcjonuje wiele produktów, z których korzystać mogą przedsiębiorcy, przy czym do najpopularniejszych należą kredyty gotówkowe i obrotowe. Najłatwiej uzyskać jest kredyt na podstawie zabezpieczenia w postaci hipoteki nieruchomości. Do innych rodzajów zabezpieczeń stosowanych przez banki zaliczyć można weksle, zastaw.

Gdzie udać się po kredyt dla firmy? Właściciel małej firmy, jeśli chce uzyskać kredyt, powinien pierwsze kroki skierować do własnego banku, gdyż dla takiej firmy bank może przedstawić korzystniejsze warunki kredytowania. Innym atutem takiego rozwiązania jest wiedza banku o funkcjonowaniu firmy, jej możliwościach finansowych, co zwiększa wiarygodność kredytobiorcy. A co, jeśli nie uzyskamy kredytu w banku, w którym posiadamy konto firmowe?

Jeśli firma spotka się z negatywną decyzją kredytową wydaną przez bank, z którym do tej pory współpracowała, to nie przekreśla to jej szans na pożyczkę, jaką może uzyskać w innej instytucji. Przy kredycie bez zabezpieczeń korzystną ofertę zapewnia Raiffeisen Bank, w którym można starać się o kwotę kredytu do 250 tysięcy złotych przy minimalnym okresie działania firmy 18 miesięcy. Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel, który związany jest z bieżącą działalnością firmy. Raiffeisen Bank przekazuje środki na rachunek bieżący, co pozwala na wykorzystanie kredytu w dowolny sposób. Po kredyt odnawialny można udać się do Deutsche Banku, gdzie firma działająca minimum 2 lata może uzyskać negocjowaną sumę pieniędzy w PLN, EUR, USD i CHF. Kredyt może być uzyskany na podstawie zabezpieczenia wekslem in blanco, oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz innych rodzajów zabezpieczeń akceptowanych przez bank.

Ekspert Comperia.pl