Na co się zdecydować

2013-12-16 11:30:00

W sytuacji, gdy potrzebujemy dodatkowej gotówki, zastanawiamy się nad zaciągnięciem pożyczki lub kredytu. Co różni te dwie formy finansowania oraz która z nich jest korzystniejsza?

Na co dzień bardzo często słów pożyczka oraz kredyt używamy zamiennie. Warto jednak wiedzieć, że w zakresie norm prawnych pomiędzy kredytem a pożyczką istnieją zasadnicze różnice. Do jednej z podstawowych należą regulacje ustawowe normujące te dwie formy finansowania. Kredyt na polskim rynku jest normalizowany poprzez prawo bankowe. Na jego podstawie kredyty mogą być udzielane jedynie przez instytucje finansowe dysponujące licencją na prowadzenie działalności bankowej. W Polsce kredytów udzielać mogą wyłącznie banki oraz SKOK-i, czyli Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Pożyczki normowane są przepisami kodeksu cywilnego. Na jego podstawie udzielającym pożyczkę może być każda osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna.

Różnice pomiędzy pożyczką a kredytem

Oprócz podstawowych rozbieżności w zakresie instytucji bądź osób udzielających pożyczek i kredytów, zgodnie z polskim prawem, pomiędzy pożyczkami i kredytami istnieje wiele różnic. Należy do nich choćby forma umowy. W przypadku kredytów, wszelkie regulacje oraz zasady zaciąganego zobowiązania finansowego muszą mieć swoje odzwierciedlenia na piśmie. Pożyczka nie zawsze musi być udokumentowania w formie pisemnej. Nie jest to konieczne, w przypadku gdy pożyczana kwota nie przekracza 500 złotych. Ponadto pieniądze otrzymane na podstawie umowy o kredyt nie stają się własnością kredytobiorcy, natomiast kapitał uzyskany w formie pożyczki zyskuje taki status u pożyczkobiorcy. Dodatkowo warto podkreślić, że w przypadku kredytu zawsze mamy do czynienia z określonym oprocentowaniem naliczanym od wysokości zadłużenia i prowizją, natomiast pożyczka może być nieodpłatna (co ma często miejsce przy pożyczkach w od członków rodziny i bliskich). Warto także wiedzieć, że termin spłaty kredytu musi być ujęty w umowie kredytowej a przy umowach o pożyczkę nie ma takiego obowiązku.

Co wybrać - kredyt czy pożyczkę?

Brak konieczności spłacania odsetek przy pożyczkach, które może udzielić nam członek rodziny lub znajomy sprawia, że może to być najbardziej opłacalna forma wsparcia finansowego. Nie zawsze jednak mamy możliwość pożyczenia pieniędzy od osób nam bliskich. W takiej sytuacji pierwsze kroki warto skierować do banku, gdyż przy kredytach z reguły możemy liczyć na niższe zarówno oprocentowanie, jak też inne koszty dodatkowe, do których zaliczana jest m.in. prowizja. Co więcej, działalność banków jest kontrolowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, co zmniejsza ryzyko podpisania niekorzystnej dla nas umowy. Dopiero wówczas gdy bank nie zechce udzielić nam kredytu, powinniśmy zdecydować się na poszukanie najlepszej dostępnej na na rynku finansowym oferty pożyczki.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam