Czy warto pokusić się o wcześniejszą spłatę kredytu?

2013-12-06 15:15:00

Wcześniejsza spłata zadłużenia jest dla wielu kredytobiorców trudnym zadaniem. Jeśli jednak rozważamy taką możliwość, przed podjęciem decyzji o w przedterminowym zwrocie zobowiązania należy sprawdzić, czy takie rozwiązanie nie niesie za sobą zbyt wysokich kosztów dodatkowych.

Przedterminowe uregulowanie wierzytelności jest znacznie prostsze, gdy dotyczy zadłużeń opiewających na niższe sumy - co ma miejsce w przypadku choćby kredytu gotówkowego czy ratalnego - niż gdybyśmy chcieli ostatecznie rozliczyć się z kredytu hipotecznego. W tym ostatnim przypadku nie dość, że w grę wchodzą znacznie wyższe kwoty, które przecież nie tak łatwo zebrać na potrzebę wcześniejszej spłaty, to i dodatkowe utrudnienia stawia przed konsumentami sam bank. W końcu instytucji finansowej nie opłaca się przyjmować pośpiesznego zwrotu wcześniej pożyczonego klientowi kapitału, bo w ten sposób konsument umniejsza zarobek (w postaci odsetek), jaki otrzymywałby regularnie, co miesiąc od kredytobiorcy.

Co wiąże się z wcześniejszą spłatą zadłużenia? Zasady obsługi wierzytelności bankowych, których wysokość nie przekracza kwoty 255.550 zł, reguluje ustawa o kredytach konsumenckich, dopuszczająca naliczenie dodatkowej prowizji od przedwczesnego zwrotu długu. Maksymalna jej wysokość nie może jednak przekraczać 1% spłaconego zobowiązania lub 0,5% w sytuacji, gdy okres do końca spłaty obciążenia zgodnie z pierwotnym harmonogramem nie przekracza roku.

W przypadku wspomnianych  wcześniej kredytów hipotecznych, należy pamiętać, że każdy z banków określa własne zasady związane z wcześniejszą spłatą. Niektóre banki w ogóle jej nie przewidują, inne zaś umożliwiają dopiero na krótko przed planowanym zakończeniem spłacania zobowiązania - np. rok lub dwa lata przed upływem ustalonego terminu. Warunki towarzyszące przedterminowemu spłaceniu kredytu hipotecznego powinny być szczegółowo opisane w umowie kredytowej.

Spłata wierzytelności przed określonym terminem, może nieść za sobą więcej utrudnień niż mogłoby się to wydawać. Prowizji, kar umownych oraz szeregu formalności, jakich trzeba dopełnić, nie można z pewnością zaliczyć do atutów skracania harmonogramów spłat. Jeżeli zastanawiamy się nad opłaceniem wszystkich bądź nadpłaceniem pewnej ilości rat jednocześnie, powinniśmy upewnić się, czy nie spowoduje to naliczenia dodatkowych opłat. Może się ostatecznie okazać, że wysokie całkowite koszty takiego posunięcia przewyższą wartość odsetek, które przyszłoby nam zapłacić w kolejnych miesiącach.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam