Kiedy odpowiadamy za zakupy skradzioną kartą płatniczą?

2013-11-26 07:00:00

Co się dzieje, jeżeli w wyniku kradzieży stracimy kartę płatniczą, jednak zauważymy jej nieobecność dopiero po dwóch lub trzech dniach? Jeśli ktoś zrobił zakupy lub wypłacił z bankomatu pieniądze za pomocą skradzionej nam karty, to czy bank obciąży nas kosztami? To, czy za podobne transakcje odpowiadamy my czy bank, zależy między innymi od... sposobu przechowywanie karty.

Z pewnością niejedna osoba zetknęła się z problemem zaginionej karty do bankomatu. Sama zguba nie jest jeszcze tak wielką stratą, gorzej, jeśli ta strata łączyłaby się z ubytkiem na saldzie konta. Musimy mieć świadomość, że zasady postępowania obowiązujące w podobnych przypadkach regulowane są ustawą z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. nr 169, poz. 1385 z późn. zm.). Duże znaczenie odgrywa także konstrukcja samej umowy o kartę, jednak postanowienia tejże umowy nie mogą być dla klienta mniej korzystne, niż przewidują to przepisy ogólne.

Sprawdź też: 6 mitów na temat kart zbliżeniowych

Zgodnie z zasadami ustawy:

  • za transakcje, które zostały dokonane do chwili zastrzeżenia karty, odpowiada jej właściciel, jednak tylko do równowartości 150 euro. Koszt wszystkich transakcji powyżej tej kwoty ponosi wystawca karty. Klient pociągany jest do odpowiedzialności za nie tylko wówczas, gdy zaniedbał swoje obowiązki posiadacza karty, nie starając się zadbać o jej bezpieczne przechowywanie,
  • właściciel karty nie ponosi odpowiedzialności za zakupy skradzioną kartą płatniczą, jeśli do zakupów doszło z winy firmy będącej wydawcą karty lub z winy osoby, która zaakceptowała transakcję nie sprawdzając podpisu właściciela karty,
  • wystawca odpowiada za transakcje dokonane po zastrzeżeniu karty debetowej, chyba, że doszło do nich z winy właściciela karty.

Obowiązki posiadacza karty płatniczej

Żeby uniemożliwić lub ograniczyć ryzyko użycia karty przez osoby niepożądane, powinniśmy przestrzegać ciążących na nas obowiązków, wynikających z umowy o karty. Wśród głównych zaleceń należy wymienić przede wszystkim:

  • obowiązek przechowywania karty oraz wydanego do niej numeru PIN z zachowaniem zasad ostrożności, przy zakazie udostępniania obojga osobom trzecim,
  • zakaz przechowywania karty razem z zapisanym na niej numerem PIN,
  • konieczność natychmiastowego zastrzeżenia zaginionej lub zniszczonej karty bankomatowej.

Sprawdź też: Czy sprzedawca może zatrzymać niepodpisaną kartę płatniczą?

Pamiętajmy, że w razie zaginięcia karty płatniczej, na której napisaliśmy do niej kod PIN, wystawca karty nie poniesie odpowiedzialności. Jeśli nie możemy w żaden sposób zapamiętać nadanego nam odgórnie numeru PIN, powinniśmy ustalić własną sekwencję cyfr. Można to zrobić m.in. w bankomacie lub na infolinii banku. Jeżeli będziemy przestrzegać zasad wymienionych powyżej, to w związku z zakupami dokonanymi skradzioną nam kartą debetową lub kredytową nie poniesiemy żadnych konsekwencji. Gdy jednak podejdziemy do tematu w sposób nieodpowiedzialny, ignorując zalecenia wymieniane w umowie o kartę, wówczas straty, których doznamy, nie zostaną pokryte z kasy bankowej, tylko z naszej kieszeni.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam