Bądź eco, a zapłacisz niższą ratę kredytu

2013-12-18 20:00:00

Klienci troszczący się o zmniejszenie zużycia energii mogą liczyć na wsparcie instytucji finansowych. Jak wygląda ten proces oraz jak duże pieniądze są i mogą być przeznaczone na ten cel?

Programy, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii, mogą być dofinansowane dzięki preferencyjnym kredytom realizowanym przez Bank Ochrony Środowiska. Pożyczki te są kierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i do firm oraz samorządów. Inicjatywy przygotowane przez BOŚ oferują klientom pożyczki nawet po kilkaset milionów złotych. Nie jest to jednak jedyna instytucja finansowa dysponująca wsparciem dla przedsięwzięć energooszczędnych.

Projekty energooszczędne wspierane przez BOŚ

BOŚ posiada wiele produktów bankowych mających na celu zachęcić do działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej, która w Polsce jest wciąż na dość niskim poziomie. W niedługim czasie bank zamierza wprowadzić kredyty finansujące inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Projekt ma objąć technologie takie jak fotowoltaika, farmy wiatrowe czy biogazownie. Programy sprzyjające postępowi efektywności energetycznej posiada również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - główny akcjonariusz BOŚ Banku.

Kredyty dla konsumentów na projekty energooszczędne

Po dopłaty do kredytów na rozwiązania energooszczędne coraz częściej sięgają klienci indywidualni. Wsparcie dla osób fizycznych realizowane jest poprzez dotacje do zobowiązań bankowych, które udzielane są przez NFOŚiGW. Fundusz urzeczywistnia dofinansowanie poprzez współpracę z instytucjami, które we własnych placówkach zajmują się weryfikacją wniosków kredytowych, podpisywaniem umów dotacyjnych, kontrolą dokumentów oraz samych inwestycji. Jedną z organizacji wyspecjalizowanych w udzielaniu preferencyjnych pożyczek związanych z energooszczędnością jest wspomniany wcześniej BOŚ Bank. Atutem programów opłacanych z funduszy NFOŚiGW jest brak określonego z góry okresu kredytowania oraz form zabezpieczeń długów. Jedynym warunkiem uzyskania wierzytelności jest zaciągnięcie kredytu, który przekracza wartość wnioskowanej dotacji.

Nowe przepisy, nowe kredyty

Wsparcie powstających projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii rozpocznie się wraz z pojawieniem się nowych regulacji prawnych. Zarówno banki, jak też inwestorzy, czekają na uchwalenie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Brak jasnych przepisów z tym związanych utrudnia określenie między innymi stopy zwrotu z inwestycji. Z punktu widzenia banków ważne jest także określenie stopnia dofinansowania certyfikatu OZE.

Dotychczasowe dofinansowanie projektów energooszczędnych

Bank Ochrony Środowiska w ramach projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii udzielił już kredytów na kwotę przekraczającą 1,5 mld zł. Na nowe programy ze strony instytucji finansowych mają być przeznaczone miliardy złotych w skali całej gospodarki kraju. Przez 22 lata działalności BOŚ wspierał także projekty ekologiczne, których łączna wartość sięgnęła 11 mld zł.

 

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam