Kredyt mieszkaniowy? Tylko z wkładem własnym

2013-12-04 07:40:00

Jak wynika ze statystyk, Polacy coraz chętniej zaciągają kredyty hipoteczne na wyższe kwoty. W dodatku częściej stosujemy się do zasady, że po kredyty mieszkaniowe sięgać należy tylko z wkładem własnym. Ponad połowa kredytobiorców w ostatnim czasie finansowała z pożyczonych środków mniej niż 80% wartości nieruchomości. Rynek kredytów mieszkaniowych w końcu uległ ożywieniu.

Przez 5 kolejnych kwartałów obserwowaliśmy na rynku kredytowym wyraźny spadek w kwestii nowo zaciąganych zobowiązań hipotecznych. W drugim kwartale 2012 r. Polacy zadłużyli się na 10,044 mld zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2013 r. było to tylko 8,017 mld zł. Już drugi kwartał bieżącego roku okazał się jednak dużo owocniejszy dla banków. Między początkiem kwietnia a końcem czerwca Polacy pożyczyli na domy i mieszkania 9,160 mld zł, co oznacza wzrost zainteresowania tego typu finansowaniem na poziomie 14,25%.

Kredyty walutowe odchodzą w niepamięć

Mówiąc o kredytach mieszkaniowych, należy podkreślić, że w 2 kwartale 2013 r. zapomnieliśmy już niemal o walutach obcych. Ponad 99% kredytów zaciągniętych zostało w złotówkach. Z kolei kredyty w rodzimej walucie nie dość, że wybierane i proponowane przez banki częściej, to jeszcze ich kwoty rosną. 6,23% - to średnia wzrostu wysokości wnioskowanej kwoty w przytoczonym okresie.

Po nieruchomości tylko z wkładem własnym

Kredyty mieszkaniowe, które ce facto zaciągamy coraz częściej, charakteryzują się obecnie tym, że własnej gotówki angażujemy w zakup nieruchomości więcej niż 20% jej wartości. Już tylko 49,96% kredytów hipotecznych udzielono bez wkładu własnego kredytobiorcy lub z wkładem nieprzekraczającym 20% kosztów zakupu. Oznacza to spadek ilości podobnych zobowiązań o 3,69% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Obecnie to same banki wymagają od klientów, aby przynajmniej 1/5 środków pochodziła z ich kieszeni, jednak już od przyszłego roku zacznie obowiązywać rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego, która wprowadzi obowiązkowe uiszczanie wkładu własnego w kredytach na domy i mieszkania - w 2014 r. będzie to 5% wartości nieruchomości.

Krótsze kredyty, niezmienne marże

Rozpatrując okres trwania kredytów, wspomnieć należy, że coraz rzadziej zaciągamy je na odległe 25-35 lat. Procentowy udział kredytów o tej długości zmalał o 2,31%. O 1,29% zwiększyła się za to ilość kredytów najkrótszych, czyli trwających maksymalnie 15 lat. Mówiąc o marży bankowej, dla modelowego kredytu na 25 lat i 300 000 zł, wynosi ona średnio 1,35%, pozostając na stałym poziomie od wielu miesięcy.

Można śmiało powiedzieć, że obecnie notuje się pewne ożywienie w sektorze kredytów hipotecznych - dzięki wzmożonemu zainteresowaniu klientów. Jest to spowodowane głównie niskimi stopami procentowymi, które mamy obecnie. Banki do tematu hipotek podchodzą jednak nadal dość restrykcyjnie. Cieszyć się należy natomiast z tego, że coraz częściej po kredyty mieszkaniowe sięgamy w momencie, gdy możemy pochwalić się już odpowiednim wkładem własnym. Oby tylko taka tendencja utrzymywała się nadal.

 

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (02.12.2013).

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam