Jak złożyć wniosek o kredyt gotówkowy przez Internet?

2014-01-21 18:06:00

Podstawę ubiegania się o kredyt bankowy przez Internet stanowi poprawnie wypełniony wniosek. Służy określeniu naszej wiarygodności. Zdarza się, że uzupełnienie formularza sprawia wiele trudności, zwłaszcza osobom, które nie miały wcześniej do czynienia z dokumentacją bankową. Co powinniśmy wiedzieć na temat wniosków o kredyt składanych on-line?

W każdej instytucji bankowej spotkamy się z nieco innym wnioskiem kredytowym. Możliwość wysłania formularza przez Internet w dużej mierze zależy od rodzaju pożyczki. Mimo wielu różnic pomiędzy wzorami pism poszczególnych banków, większość wierzycieli wymaga od klientów podania podobnych informacji. Należą do nich dane osobowe kredytobiorcy, szczegóły dotyczące posiadanego konta bankowego oraz spłacanych pożyczek. Kredytodawców interesują także informacje na temat pracodawcy konsumenta, a mianowicie dane kontaktowe, nazwa firmy oraz jej status. Wymagane są również wiadomości dotyczące naszego stanowiska pracy - między innymi staż i forma zatrudnienia, ale przede wszystkim potrzebne jest przedstawienie naszych dochodów.

Od wypełnionego wniosku będzie zależała decyzja w kwestii udzielenia nam (bądź nie) finansowania. Jeśli zajdzie taka potrzeba, kontakt między osobą reprezentującą bank a klientem ubiegającym się o pożyczkę następuje drogą elektroniczną lub telefoniczną. Niekiedy może być jednak wymagane osobiste spotkanie z doradcą kredytowym, np. po to, by dostarczyć wymagane dokumenty.

Wypełniony zdalnie interaktywny dokument wysyłamy do banku, gdzie jego zawartość zostaje poddana analizie - zwykle w trybie jednodniowym. O przebiegu weryfikacji wniosku przeważnie konsument informowany jest telefonicznie. Bywa, że banki stricte internetowe, aktualizują status rozpatrywania wniosku na platformie internetowej, a dzięki temu wnioskodawca może się dowiedzieć o wyniku decyzji kredytowej po zalogowaniu do swojego konta. Wypłata środków z tytułu pożyczki odbywa się na wskazany przez konsumenta numer rachunku osobistego. Po zaakceptowaniu wniosku umowa jest z reguły dostarczana do pożyczkobiorcy za pośrednictwem kuriera w ciągu najbliższych dni.

Jeżeli kredyt wymaga od konsumenta przedłożenia dokumentów, takich jak skan dowodu osobistego, zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach lub druk RMUA, wnioskodawca jest zobowiązany wysłać stosowne skany na wskazany przez wierzyciela adres.

Zdarza się dość często, że bank odrzuca złożony przez klienta formularz. Przyczyną tego może być nieuregulowana pożyczka w innym banku, zła historia kredytowa lub obecność w rejestrach dłużników. Wierzyciel nie ma obowiązku informowania klienta o powodach odmowy udzielenia kredytu.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam