Rodzaje kredytów dla firm

2013-11-29 03:50:00

Tak samo jak klienci indywidualni, tak też klienci biznesowi mogą liczyć na bogatą ofertę pożyczkową dostosowaną do ich oczekiwań. Istnieje kilka rodzajów kredytów dla firm, wśród których wymienić należy m.in.: linie odnawialne, kredyty inwestycyjne oraz kredyty typu start-up. Każdy z produktów, rzecz jasna, zaspokaja odmienne potrzeby wnioskodawców i charakteryzuje się odrębnymi cechami.

Klienci biznesowi często borykają się z problemami nieuregulowanych płatności. Klient nie zapłaci terminowo za usługę, a więc właściciel firmy może nie mieć pieniędzy na uregulowanie podatku lub opłacenie kontrahenta. W związku z tym tworzy się cała piramida zaległości i to z zasadzie nie z bezpośredniej winy samego przedsiębiorcy. W tym miejscu podkreślić należy rolę kredytu odnawialnego, który pełni rolę kredytu obrotowego. W ramach produktu firma ma do dyspozycji limit, pozwalający na zabezpieczenie płynności finansowej w razie nieterminowych wpływów. Dostępny limit może być - po przynajmniej częściowym spłaceniu - wielokrotnie wykorzystywany.

Firmy mogą otrzymać również specjalny kredyt na inwestycje. Jego przeznaczeniem nie jest sfinansowanie bieżących potrzeb finansowych (jak przy kredycie obrotowym), a potrzeb związanych z rozwojem przedsiębiorstwa. Załóżmy, że firma chce podnieść kwalifikacje swojej kadry, zaopatrzyć się w nowe urządzenia, udoskonalić linię produkcyjną czy zakupić potrzebne oprogramowanie. W ramach kredytu obrotowego nie byłoby na to szans z racji tego, że limity kredytowe przyznawane są zazwyczaj na dość niskie kwoty, które trzeba spłacić z reguły w ciągu roku. Kredyt inwestycyjny charakteryzuje się zatem większymi kwotami możliwymi do pożyczenia oraz o wiele dłuższym okresem spłaty. W takich przypadkach banki wymagają jednak dodatkowych zabezpieczeń, które potrafiłyby zapewnić większą gwarancję zwrotu pożyczki. Często są to hipoteki lub weksle in blanco. Jednocześnie, aby uzyskać kredyt inwestycyjny, należy wykazać się o wiele wyższą zdolnością finansową w porównaniu do linii odnawialnych.

Równie popularne co dwa wyżej wymienione rodzaje pożyczek są kredyty dla firm, które dopiero zaczynają wchodzić na rynek. Te pożyczki to tzw. start-upy, charakteryzujące się niskimi wymaganiami w zakresie stażu prowadzonej działalności gospodarczej (z reguły wystarczą tylko 3 lub 6 miesięcy istnienia firmy, a w szczególnych przypadkach już zaledwie 1 dzień). Niektóre banki mogą pożyczyć tak młodej firmie nawet do 350 000 zł - przykładem Idea Bank. Oczywiście zabezpieczeniem kredytu będzie w tym wypadku nie zarobek firmy, bo tego jeszcze nie zdążyła uzyskać, a np. hipoteka. Z kolei FM Bank jest w stanie wesprzeć nową firmę w wysokości do 15 000 zł. Kwota, co prawda, stosunkowo niska, ale za to kredytodawca nie będzie wymagał takich zabezpieczeń, jak przykładzie wcześniejszym. Wystarczy, że otrzymamy gwaranację de minimis lub poręczenie BGK.

Ekspert Comperia.pl